Sleva na software ProGEO

KRÁTCE

První státní hackathon pod taktovkou NKÚ

hackaton NKÚ září 2017 / GeoBusiness.cz

Roční provoz e-governmentu vyjde na 25 miliard korun. Národní kontrolní úřad proto vyhlásil první státní hackathon, aby v něm „externisté“ ukázali, jak by se s daty dalo lépe pracovat.

Na webu akce NKÚ píše

Je to i Váš stát, pojďte ho zlepšit!

„Všechny informace veřejné správy, s výjimkou utajovaných, důvěrných a citlivých, musí být veřejné a veřejnosti snadno dostupné.“ Miloslav Kala, prezident NKÚ

Moderní a otevřená veřejná správa vyžaduje revoluci. Revoluci v myšlení. Úředníci jsou na úřadech pro daňové poplatníky a za jejich peníze. Veřejná správa v ČR si dosud pořídila cca 7 300 informačních systémů, jejich pořizovací náklady činily přes 110 mld. Kč, roční náklady na údržbu činí cca 25 mld. V těchto informačních systémech je ukryto nepředstavitelné množství dat a tedy i velké bohatství. Mnoho těchto dat je však do systémů zadáváno špatně či neúplně, některé chybí úplně. Mnoho dat je duplicitních, některá si protiřečí. O tom, jak uživatelsky komfortní tyto systémy jsou a do kolika z nich může alespoň z části nahlédnout veřejnost, není třeba hovořit.

Část z dat veřejné správy je již dnes dostupná jako data otevřená. Například na webu www.otevrenadata.cz existuje přehled všech veřejných institucí, které publikují svá otevřená data. A jejich počet roste. Byl vytvořen Národní katalog otevřených dat, viz https://data.gov.cz, ve kterém jsou všechna otevřená data registrována. Alternativně lze pro jejich příjemnější vyhledávání použít jeho neoficiální obraz https://nkod.opendata.cz.

A proto se několik institucí spojilo, a rozhodlo se uspořádat první hackathon veřejné správy.

Datové sady


instituce datová sada
ČSSZ důchodové pojištění
ČSSZ nemocenské pojištění
ČSSZ zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSSZ OSVČ
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 – obyvatelstvo
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 – domy a byty
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 – domácnosti
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 – vyjížďka do zaměstnání a škol
ČSÚ dojíždění do zaměstnání mezi okresy
ČSÚ obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin
ČSÚ pohyb obyvatel (narození, zemřelí, migrace)
ČSÚ naděje dožití
ČSÚ bytová výstavba
ČSÚ počet ekonomických subjektů (právnické a fyzické osoby)
ČSÚ regionální účty (HDP, HPH na obyvatele)
ČSÚ spotřebitelské ceny vybraných potravin
ČSÚ návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob
ČÚZK volební okrsky
ČÚZK základní sídelní jednotky
ČÚZK katastry, katastrální mapa
ČÚZK RÚIAN
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
MF ARES
MF dotace
MF registr budov státu
MF monitor státní pokladny
MF hazard
MF konsolidované ÚU
MF koeficient daně z nemovitosti
MF EDS/SMVS
MV nemovité/nepotřebné věci – k odprodeji
MV dopravní informace
MV datové schránky
MV logy OVM do základních registrů
MV registr smluv
MV statistiky z Czechpointu
NKÚ kontrolní akce
NKÚ kontrolované osoby
ČTÚ faktury
ČTÚ rozpočet
ČTÚ kontroly a pokuty
ČTÚ pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ pokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚ šetření rušení
ČTÚ využití rádiového spektra
ČTÚ netmetr

Poradci přihlášených týmů budou specialisté ze státních institucí a ministerstev, konkrétně Jaromír Novák (Český telekomunikační úřad), Eduard Durník (Český statistický úřad), Petr Souček (Český úřad zeměměřický a katastrální), Benedikt Kotmel (Ministerstvo financí), Michal Kubáň (Ministerstvo vnitra), Jiří Šunka (Česká správa sociálního zabezpečení).

Jak poznamenává ve svém komentáři Jakub Čížek na Lupě: „Snad i tato akce trošku promaže státní stroj, který generuje tisíce databází mnohdy pro databáze samotné a prostou archivaci dat. Státní informační systémy totiž mají a musí být vzájemně propojené, aby data měla nějaký kontext a sloužila nám, občanům České republiky.“

Na hackathon se můžete přihlásit i vy. Dle tiskového mluvčího NKÚ je kapacita 100 programátorů/kodérů/UX specialistů/analytiků, kteří se akce mohou zúčastnit.

Akce se bude konat 15. a 16. září 2017 v budově NKÚ (Jankovcova 2, Praha 7).

 

/* ]]> */