ISSS VEŘEJNÁ SPRÁVA

Program konference ISSS 2018

ISSS 2018

Konference ISSS 2018, která se bude konat ve dnech 9. a 10. dubna v Hradci Králové, bude mimo jiné zaměřen na evropskou směrnici GDPR o ochraně údajů, dostupnost dat veřejné správy v cloudu, smart city. Geoinformatiku najdete v průběhu konference v řadě přednáškových bloků.

Ačkoliv se program před zahájením akce v pondělí 9. dubna může ještě mírně změnit, přinášíme jeho kompletní znění.

Pondělí, 9. dubna 2018

Velký sál

 • 10.30–12.00 Slavnostní zahájení

Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise
J. E. Sten Schwede, velvyslanec, Velvyslanectví Estonské republiky
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor, Senát Parlamentu ČR
Ing. Andrej Babiš, předseda, Vláda ČR
Mgr. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Mgr. Lubomír Metnar, ministr, Ministerstvo vnitra ČR
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Vladimír Dzurilla, zplnomocněnec pro eGovernment, Úřad vlády ČR
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka, Karlovarský kraj
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Město Kežmarok
Monika Walczak, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
RNDr. Josef Postránecký, MPA, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek, Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Ivan Pilný, náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální
Ing. Jaromír Novák, předseda, Český telekomunikační úřad
Ing. Dušan Navrátil, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.
Ing. Milan Hašek, ředitel úseku komunálního financování, Česká spořitelna, a. s.
Ing. Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoft Česká republika a Slovensko, Microsoft, s. r. o.
Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.
Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize
RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2018

12.45–13.55 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) I

 • GDPR ve veřejné správě, Mgr. et Mgr. Věra Jourová, Evropská komise, 20′
 • Obecné nařízení ve veřejné správě z pohledu ÚOOÚ, PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů, 15′
 • Aktuální stav příprav na GDPR, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20′
 • ČÚZK a GDPR z pohledu služeb ČÚZK, Ing. David Legner, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15′

14.00–14.30 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) II

 • Představení nástrojů pro řízení GDPR, Ing. Vojtěch Hvězda, GORDIC spol. s r. o., 15′
 • Příprava na GDPR s IS Munis, Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15′

14.40–15.25 SmartCity II

 • Chytré město v chytré ekonomice aneb Od popelnic k informacím, David Navrátil, Česká spořitelna, a. s., 30′
 • Asseco SAMO – platforma (nejen) pro Smart City, Filip Kadeřábek, Kamil Mega, Asseco Central Europe, a. s., 15′

15.30–17.10 Využití otevřených zdrojů ve veřejné správě

 • Současný stav otevřených dat v ČR, Mgr. Michal Kubáň, Ministerstvo vnitra ČR, 20′
 • Otevřená data ČSSZ, Ing. Jiří Šunka, Česká správa sociálního zabezpečení, 10′
 • Aby občané i město rozumělo datům, Ing. Michal Kraus, MBA, Ing. Benedikt Kotmel, Operátor ICT, a. s.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Otevřená data a ČÚZK, Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20′
 • Spolek BISON – sdílený vývoj SW veřejné správy, Ing. Eva Janoušková, Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s., 15′
 • Kolik a jaké domény drží veřejná správa?, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o., 15′
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

8.45–10.15 Aktuální projekty eGovernmentu

 • Portál občana, NIA, eOP, CMS, Budování národního eIDAS uzlu, NEN a další témata, JUDr. Jaroslav Strouhal, Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Jaromír Talíř, CZ.NIC, z.s.p.o., 90′

10.30–12.00 Přenos slavnostního zahájení

12.45–13.30 Další rozvoj informatizace veřejné správy I

 • DigiKoalice pomáhá MŠMT při realizaci Strategie digitálního vzdělávání v kontextu EU a V4, Ing. Ivan Pilný, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 15′
 • Aktuální otázky rozvoje veřejné správy, Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR, 15′
 • Výsledky výzev IROP v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti, Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15′

13.35–14.20 Další rozvoj informatizace veřejné správy II

 • Dokončení digitalizace umožňuje rozšiřovat elektronické služby ČÚZK, Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální, 15′
 • Základní báze geografických dat České republiky 2019+, Ing. Karel Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad, 10′
 • Agenda MA21, Ing. Jarmila Cikánková, CENIA, 20′

14.25–15.10 Další rozvoj informatizace veřejné správy III

 • Změny právních předpisů a agendové informační systémy, RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s. r. o., 30′
 • Už je to tady, občane! aneb úřady jsou nám opět trochu blíž, Pavel Číž, ICZ a. s., 15′

15.15–16.15 Další rozvoj informatizace veřejné správy III

 • Bezpečnostní aspekty digitální transformace státní správy, Ondřej Šťáhlavský, Fortinet, 30′
 • Bezpečné úložiště České pošty, Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p., 15′
 • Veřejná správa bez papíru, Ing. Jan Tejchman, SEFIRA spol. s r.o.; Aleš Koreček, DELL EMC, 15′

16.20–17.10 Další rozvoj informatizace veřejné správy IV

 • Hodnocení zaměstnanců nemusí být jen stres jak stihnout zákonný termín, Martin Večeře, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., 15′
 • Centrální místo služeb – CMS, Ing. Oldřich Kalina, Ministerstvo vnitra ČR, 15′
 • eGovernment – informační revoluce ve státní správě, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, 15′
 • Diskuse a dotazy

Přednáškový sál

9.00–10.15 Archivace a spisové služby

 • Výběr a ukládání dokumentů mimo elektronické systémy spisové služby, Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv, 10′
 • MDU – Metodika dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, Radovan Urban, ICZ a. s., 15′
 • Elektronizace spisové služby jako nástroj transparentního výkonu veřejné moci, Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv, 15′
 • Spisová služba klíčem k dodržení GDPR, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická, 10′
 • Národní digitální archiv, aktuální stav a plánovaný rozvoj, Bc. Jiří Bernas, Národní archiv, 15′
 • Aktivity CNZ v oblasti spisových služeb, Ing. Jan Heisler, CNZ, 10′

13.00–14.05 Veřejné investování

 • Národní elektronický nástroj, Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 20′
 • Sdílené služby a společné nakupování krajské korporace, Ing. Gabriela Vysocká, Moravskoslezský kraj, 15′
 • AgriBus rok v provozu, Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a. s.; Bc. David Šetina, Ministerstvo zemědělství ČR, 15′
 • Využití elektronických nástrojů pro realizaci veřejného majetku, Ing. Zdeňka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 15′

14.20–15.15 Právní aspekty eGovernmentu

 • Aktuální vývoj státní služby, RNDr. Josef Postránecký, MPA, Ministerstvo vnitra ČR, 20′
 • eSbírka a eLegislativa, Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra ČR, 20′
 • ASPI – jak snadno rozumět zákonům v každodenní praxi?, Jiří Shameti, Wolters Kluwer ČR, a. s., 10′
 • Diskuse a dotazy

15.30–17.00 Přívětivá komunikace samosprávy s občanem

 • Komunikace s veřejnou správou rychlá a pohodlná, Michal Kopecký, Úřad městské části Praha 2; Michal Slavev, mluvii.com s.r.o.; René Kubů, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Mobilní Rozhlas – budoucnost komunikace s občany nejen v ČR!, Mgr. Ondřej Švrček, Neogenia, s. r. o., 15′
 • Nová média – pro komunikaci s občany a institucemi, Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s. r. o., 15′
 • SMS-info.eu – rýchle oznamy občanom až do mobilu s plnou ochranou súkromia/GDPR, Ing. arch. Augustín Mrázik, Mgr. Patrik Laslop, eGov Systems s.r.o., 15′
 • Webový portál E-PRO, Tomáš Szabo, PROROZVOJ, s. r. o., 15′
 • iMunis SMiS – rychlá komunikace s občany, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 10′
 • Diskuse a dotazy

Eliščin sál

9.00–10.15 eHealth I

 • Úvodní slovo, MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina, 5′
 • eHealth ČR a legislativa, JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 15′
 • Elektronizace zdravotnictví z pohledu České lékařské komory, MUDr. Michal Sojka, Česká lékařská komora, 15′
 • Základní infrastruktura eHealth v ČR, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 20′
 • Národní centrum výměny zdravotní dokumentace – NIX-ZD.CZ, Mgr. Klára Jiráková, Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina, 20′

12.45–14.00 SmartCity I

 • Koncept Smart Cities z pohledu státní správy, Mgr. František Kubeš, Mgr. Jana Korytářová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Mgr. Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí ČR, 75′

14.10–15.40 Vzorové postupy a dostupnost dat

 • Jste připraveni na výpadek systémů a ztrátu dat?, Radim Klabal, Soitron s.r.o.; Tomáš Kubica, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Vysoce bezpečná mobilní a taktická LTE komunikace pro prvky kritické infrastruktury státu, Ing. Vladimír Brenkuš, ATS – TELCOM PRAHA a. s., 15′
 • Ochrana a zabezpečený přístup k citlivým datům, Radovan Gibala, F5 Networks, 15′
 • B2B/G2G komunikace, Ing. Karel Poživil, Ing. Iva Fortelková, Česká správa sociálního zabezpečení, 10′
 • Revize spisového řádu s ohledem na GDPR, Lidmila Pinterová, Obec Krchleby; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15′
 • 5 klíčových kroků ke změně provozního modelu DC, Ing. Kamil Kovář, ORBIT s.r.o., 20′

15.50–17.10 SmartCity III

 • Smart City – užitečný koncept nebo „buzzword“?, Jan Alexa, IDC CEMA, 15′
 • Od vizí k realistickým projektům SMART CITY, Ing. Karel Skokan, CGI IT Czech Republic s.r.o.; Ondřej Bukovjan, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Energie pod kontrolou, Ing. Ladislav Mazač, GORDIC spol. s r. o., 15′
 • Smart Cities = Safe Cities, Ing. Vladimír Špaček, Hexagon; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Ako sme začali byť SMART mestom (niekoľko príkladov, jednoduchých krokov k rozumným riešeniam v meste Prešov), Ing. Mariana Hurná, Město Prešov, 15′
 • Diskuse a dotazy

17.30–18.30 Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb a Biblioweb

 • Předávání druhých a třetích míst v jednotlivých kategoriích soutěží Zlatý erb CZ a představení vítězů soutěže Zlatý erb SK, uvádí Ing. Tomáš Holenda a Ing. Miroslav Drobný
 • Prezentace oceněných projektů

Jednací sál

11.30–13.00 Setkání Vlády ČR se starosty obcí Královéhradeckého kraje (uzavřené jednání)

13.30–14.50 eHealth II

 • Návaznost eHealth na eGovernment ČR, Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra ČR, 20′
 • Využití nových video technologií v medicínském prostředí a vzdělávání, Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s. r. o., 15′
 • VITAKARTA OZP – zdravé online služby, Ing. Petr Valchář, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví; Ing. Vladimír Šolc, DMS, STYRAX, a. s., 30′
 • DiaBetty aneb telemedicína co funguje – Prevence těhotenské cukrovky, Ing. Aneta Prokšová, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 15′

15.00–16.20 eHealth III

 • Distribuovaná zdravotní péče – návrat lékaře k nám domů?, Michal Opatřil, ICZ a. s., 15′
 • EHR pro Českou republiku připraveno, Mgr. Jan Petřík, Zdravel, a. s., 20′
 • Elektronické recepty, Ing. Renata Golasíková, Ing. Petr Koucký, Státní ústav pro kontrolu léčiv, 20′
 • Souhrn o pacientovi – nový koncept v českém zdravotnictví, Ing. Hynek Kružík, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 20′
 • Diskuse a dotazy

16.30–18.00

Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání), uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.

Labský sál

9.00–9.15 Zahájení konference V4DIS 2018

RNDr. Miloš Vystrčil, Senát Parlamentu ČR
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Město Kežmarok
Monika Walczak, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2
dr. Piotr Filipkowski, SGH Warsaw School of Economics
RNDr. Tomáš Renčín, Konference ISSS/V4DIS 2018

 • Smart city and smart region concept in V4 countries, Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2, 25′
 • Koncept smart green city Kežmarok, PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Město Kežmarok, 15′
 • Lokalizační údaje v evropském eGovernmentu, Eva Pauknerová, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální, 20′

12.45–14.20 Zajištění vnitřních procesů velkého úřadu

 • Nový úřad kompletně v cloudu, Jakub Malačka, GORDIC spol. s r. o., 15′
 • 5 klíčových kroků ke změně provozního modelu DC, Ing. Kamil Kovář, ORBIT s.r.o., 20′
 • Kotlíkové dotace aneb jak vydržet jakýkoliv nápor občanů, Karel Kolařík, Karlovarský kraj; Mgr. Václav Pávek, GORDIC spol. s r. o.; Ing. Michal Kolb, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Otevřené oči nad riziky z registru smluv, JUDr. Martina Děvěrová, MPA, Magistrát hlavního města Prahy; Ing. Miroslav Kvapil, DYNATECH s.r.o.; Ing. Václav Koudele, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Ekonomický informační systém ČSSZ, Ing. Jan Halíř, Česká správa sociálního zabezpečení, 10′
 • Přístup k informatizaci rezortu životního prostředí v kontextu Informační koncepce ČR a Strategie ICT rezortu, praktické ukázky projektů, Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR, 20′

14.30–15.30 Informatizace územních samospráv I

 • Elektronický úřad v roce 2018 aneb jsme na konci začátku, Mgr. Vít Cvrček, GORDIC spol. s r. o., 15′
 • Elektronická spisová služba na ORP a její vazby, Bc. Pavel Knytl, Město Poděbrady; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o., 15′
 • Portál občana, Portál úředníka, spisové služby, geografické informační systémy, ekonomické systémy … a agendové informační systémy, Mgr. Jan Křížek, VITA software, s. r. o., 30′

15.35–16.35 Informatizace územních samospráv II

 • eGovernment začíná uvnitř úřadu, Ing. Miroslav Vacula, Jihomoravský kraj; Rostislav Babarík, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Moderní úřady a operační střediska = nové způsoby spolupráce, Jiří Plátek, AV MEDIA, a. s., 25′
 • Eternal CityGuide – komplexní mobilní informační systém pro město Kolín – případová studie, Rostislav Dubský, Eternal, s.r.o., 15′
 • Diskuse a dotazy

17.00–18.30 Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání), uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Visegrádský salonek

13.15–14.30 eTurismus I

 • Úvodní slovo, doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., CzechTourism, 15′
 • Influencer marketing v cestovním ruchu, Radana Koppová, CzechTourism, 20′
 • On-line marketingové nástroje jako významný nástroj k propagaci Královéhradeckého kraje, Mgr. Ivana Kudrnáčová, Královéhradecký kraj, 20′
 • Location services for cross-border cooperation and e-Government applications, Marcin Grudzień, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 20′

14.35–15.25 eTurismus II

 • Praha včera, dnes a jak zítra v cestovním ruchu, Petr Slepička, Prague City Tourism, 15′
 • Mobilní vstupenka, Petr Soukup, Prague City Tourism, 10′
 • Propagace přeshraničního programu Interreg V-A ČR – Polsko na internetu, Mgr. Maciej Molak, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 20′
 • Diskuse a dotazy

15.40–16.45 eAccessibility

 • Po roce v přístupnosti zase o krok dál, Michal Rada, Úřad vlády ČR, 15′
 • Přístupnost v prostředí úřadu: Praktické ukázky testování, Radek Pavlíček, Masarykova univerzita, 15′
 • Úřady dostupné i pro neslyšící, Klára Sobotíková, Tichá linka, 15′
 • Prístupný web alebo Čo vidíme – nevidíme, Mgr. Nicole Removčíková, Prešovský samosprávny kraj, 15′
 • Diskuse a dotazy

Expozice Triada

9.20–9.35 Novinky v informačním systému Munis, Pavel Češka, Triada, spol. s r. o.

13.20–13.35 IS Munis a GDPR, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

14.20–14.35 Portály – přístup IS Munis, Mgr. Pavel Hryzlík, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

15.20–15.35 Revize spisového řádu s ohledem na GDPR, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

16.20–16.35 Elektronické skartační řízení v praxi, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

všechny prostory kongresového centra Aldis

20.00–0.00 Večerní společenský program

 • Zahájení večera, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb, Biblioweb
 • Vystoupení hudební skupiny Puzzle Jazz
 • Vystoupení hudební skupiny ABBACZ

Úterý, 10. dubna 2018

Velký sál

9.30–10.45 Kybernetická bezpečnost I

 • Novela ZKB – změny v zákoně, nové povinné osoby a jejich povinnosti, Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 30′
 • Novela vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti – změny ve vyhlášce a shrnutí povinností, Ing. Alena Rybáková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, 30′
 • Přínos integrované správy sítě a řízení přístupu do sítě pro rychlé řešení bezpečnostních incidentů, Jindřich Šavel, Novicom s. r. o., 15′

10.50–12.20 Kybernetická bezpečnost II

 • HaaS – Honeypot jako služba?, Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o.; Ej Feng, Institute for Information Industry, R.O.C., 20′
 • Kraje pro bezpečný internet, Mgr. Klára Jiráková, Kraj Vysočina, 15′
 • Zásadní vliv kybernetické a informační bezpečnosti na celkovou bezpečnostní kulturu organizace, Ing. Aleš Špidla, Český institut manažerů informační bezpečnosti, o.s., 30′
 • Kyberbezpečnost v rezortu Ministerstva vnitra, Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra ČR, 20′
 • Diskuse a dotazy

Malý sál

9.00–10.20 Dopady GDPR do každodenní činnosti OVM

 • Checklisty a systémové analýzy obcí, JUDr. Vít Šťastný, Mgr. Petr Vokáč, Ministerstvo vnitra ČR, 20′
 • Role a osoba pověřence, Ing. Marie Kostruhová, Ministerstvo vnitra ČR, 20′
 • eLearning, Ing. Mgr. David Sláma, Ministerstvo vnitra ČR, 20′
 • Diskuse a dotazy

10.30–11.30 Budování komunikační infrastruktury (tematický blok Českého telekomunikačního úřadu)

 • Přechod na DVB-T2
 • Kvalitní infrastruktura datových sítí
 • MoQoS: otevřená data o kvalitě nejen mobilního Internetu

Ing. Marek Ebert, Ing. Karel Holek, Ing. Karel Tomala, Ing. Jiří Peterka, Český telekomunikační úřad; Mgr. Jiří Průša, CZ.NIC, z.s.p.o.

 • Diskuse a dotazy

12.00–13.30, Co nového přináší eGovernment pro obce a jak se mají obce připravit na změny? (diskusní blok pro samosprávy)

 • GDPR – Nešílíme zbytečně?
 • Jsou na obzoru ještě nějaké dotace pro samosprávu?
 • Jak se má obec připravit na elektronickou identitu?
 • Portál občana – Je řešením elektronické obecní cesty?
 • Veřejné zakázky elektronicky
 • CMS2 – Centrální místo služeb na obci
 • Diskuse a dotazy

Ing. Pavel Rous, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR; Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina; Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Tiller, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů; Ing. Rostislav Mazal, PhDr. Aleš Pekárek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; a další

Eliščin sál

9.45–11.20 Blízká i vzdálená budoucnost Základních registrů

 • Základní registry 2.0, Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra ČR; Ing. Michal Pešek, Správa základních registrů, 30′
 • Rozvoj RÚIAN – účelové územní prvky (ÚÚP), Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální, 20′
 • Rozvoj RPP, Mgr. Ondřej Žežula, Ministerstvo vnitra ČR; Radek Baloun, Asseco Central Europe, a. s., 25′
 • Jak použít NIA pro jednoznačnou identifikaci občanů pro můj webový portál?, Josef Knotek, Správa základních registrů; Bohdan Linda, NAKIT, s. p.; Ing. Robert Hernády, Microsoft, s. r. o., 15′
 • Diskuse a dotazy

Jednací sál

9.30–11.00 ICT v propagaci samospráv

 • Setkání zástupců měst a obcí ze zemí V4 včetně vítězů soutěží Zlatý erb CZ a Zlatý erb SK, uvádí Ing. Tomáš Holenda, 90′

Expozice Triada

9.20–9.35 Elektronické skartační řízení v praxi, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

10.20–10.35 Revize spisového řádu s ohledem na GDPR, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

11.20–11.35 IS Munis a GDPR, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.

12.00–12.15 Vyhodnocení znalostní soutěže Munis

 

/* ]]> */