INSPIRE

Připomínky k novele Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb INSPIRE

474 připomínek přišlo z členských států Evropské unie k novele Nařízení pro interoperability dat a služeb. Česká republika přispěla třinácti připomínkami.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která je pro Českou republiku „styčným důstojníkem“ pro INSPIRE, uveřejnila tabulku vypořádaných připomínek k novele Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb přílohy II a III, které členské státy zaslaly v rámci připomínkového řízení v květnu 2012.

Infrastruktura a stejnojmenná směrnice INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Od publikování směrnice uplynulo v dubnu 2012 již 5 let. Směrnice tvoří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni.

Směrnici si můžete přečíst na stránkách českého národního geoportálu.