GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Pozvánka na výroční Krajský rok informatiky (+ program)

krajsky-rok-informatiky-2011-feat2
Acronis Cyber Protect Home Office

Ve dnech 3. – 4. listopadu 2011 se koná jubilejní desátý ročník konference Krajský rok informatiky. Pořadatelé se vracejí do Plzeňského kraje, tedy do míst vzniku myšlenky na pořádání setkání.

Letošní setkání připravují ti, kteří stáli u zrodu tradice krajského roku informatiky, tedy magazín Egovernment společně s Plzeňským krajem.

Program bude odpovídat výročí, první den akce se odehraje v prostorách Plzeňského Prazdroje (akce nese podtitul „Návrat k Prazdroji“), setkání bude poté pokračovat v prostorách krajského úřadu Plzeňského kraje.

Program Krajského roku informatiky (registrace)

ČTVRTEK 3.11.

9:00-9:30 REGISTRACE

9:30 slavnostní zahájení:
Milan Chovanec, hejtman, Plzeňský kraj
Jaroslav Hruška, první náměstek ministra vnitra
Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra pro strategie a programové řízení
Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku, Plzeňský kraj

9:45 CamelNET – svařování kabelu

10:15 Informace informatiků
pětiminutovky krajů – stručné představení IT strategie v jednotlivých krajích

11:00 Ministerstvo krajům
Robert Korselt, ředitel, Správa základních registrů
Robert Ledvinka, ředitel, odbor veřejné správy, MVČR

11:30 Kraje sobě
Zdeněk Ryšavý, předseda, Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy

12:00 OBĚD

13:00 ODPOLEDNÍ ČÁST

13:00 Projekty plzeňského kraje
Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky, Plzeňský kraj

13:30 Česká pošta a elektronické služby
Ing. Andrea Barešová, ředitelka odboru Rozvoj produktů a služeb eGovernmentu, Česká pošta s.p.
Ing. Pavel Plachý, ředitel odboru Provoz komerčních úloh, Česká pošta s.p.

14:00 První zkušenosti s provozem Technologického centra Kraje Vysočina
Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina

14:30 Regionální ICT architektura pro 21. století
Ing. Tomáš Zloch – Networking Product Pre-sales engineer, HUAWEI

15:00 Krajské digitální úložiště Karlovarského kraje
Petr Kulda, Odbor projektového řízení a informatiky Karlovarského kraje

15:30 GIS Esri deset let v krajské samosprávě ČR
Petr Seidl, ředitel, ARCDATA Praha, s.r.o.
Michal Souček, vedoucí oddělení geografických informačních systémů, Plzeňský kraj

15:50 Vítejte v ICT oblacích – současnost a vize ICT služeb od Telefónica Czech Republic, a.s.
Martin Souček,Šimon Antropius, Telefónica
Ing. Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky, KÚ Plzeňského kraje

16:10 Krajská pokladnica – zdroj údajov pre finančné riadenie. Praktické skúsenosti z Bratislavského samosprávneho kraja.
Ing. Veronika Bódiová, vedoucí oddelení rozpočtu VUC Bratislava

16:30 Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady
Rudolf Hruška, Information Infrastructure Leader, IBM Česká republika

16:50 Elektronizace činností odboru územního plánování a stavebního řádu
JUDr. Jana Morávková, odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Zlínského kraje

17:10 Virtualizace v prostředí regionální samosprávy – virtuální realita, nebo skutečnost?
Tomáš Horák, konzultant, CISCO Systems s.r.o.

17:30 konec odborné části

19:00 Prohlídka přilehlých prostor – kde se pivo vaří

20:00 VEČERNÍ PROGRAM

* staňte se bednářem – jak je těžké vyrobit obal na pivo
* staňte se hráčem – trocha hazardu nikoho nezabije
* utrať co jsi vyhrál – dražba praktických předmětů + odhalení krásky vskutku nevšední
* staň se rockerem – Krajský rock na dobrou noc

PÁTEK 4.11.

9:30 Manažerský reporting pro nemocnice
Ing. Pavel Číž, obchodní ředitel společnosti SIKS a.s.

10:30 Otevřená komunikace mezi úřadem a občany
Pavel Hajský, obchodní konzultant – veřejná správa, AV Media a.s.

11:00 eGovernment v praxi
Libor Daněk, VERA spol. s r.o.

11:30 CamelNET BEER – uvedení nové značky
osvěžení na cestu domu

12:00 ZÁVĚR KONFERENCE

porada vedoucích odborů informatiky KÚ – neveřejné jednání

[zdroj: magazín Egovernment]


/* ]]> */