geobusiness-magazine-sbirka-zakonu-castka-99-novy-katastralni-zakon-w600

Od 1. ledna 2014 nabude platnosti nový zákon o katastru nemovitostí a zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákon o katastru nemovitostí.

Částka 99 sbírky zákonů, která obsahuje zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí, byla rozeslána 23. srpna 2013.

PDF této částky sbírky zákonů najdete na webu ministerstva vnitra – http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6479

geobusiness-magazine-sbirka-zakonu-castka-99-novy-katastralni-zakon-w600