Sleva na software ProGEO

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Rozhovor s Tomášem Renčínem o připravované konferenci ISSS 2018

Tomáš Renčín, programový ředitel konference ISSS / GeoBusiness

Zeptali jsme se programového ředitele konference ISSS, co letos chystají do programu 21. ročníku.

Konferenci ISSS pořádáte již hodně dlouhou dobu. Měl jste možnost vysledovat nějaký trend či trendy v české veřejné správě?

V loňském roce jsme oslavili jubileum, letos v dubnu se uskuteční již 21. ročník, takže by se dalo říct, že přehled za ta dvě desetiletí bychom měli mít poměrně slušný. Přesto ale není odpověď na tuto otázku úplně jednoduchá.

V posledních letech se tuzemská veřejná správa v informatizaci značně posunula – o tom ostatně svědčí podoba naší konference, kde jsme se za ta léta dostali od původní osvěty přes řešení skutečných projektů a problémů až po současné hodnocení a zavádění nových trendů.

Domnívám se, že v poslední době se toho při budování e-governmentu podařilo docela dost – máme fungující systém základních registrů, mimořádně úspěšný projekt CzechPOINT, datové schránky a mnoho dalšího. Problém je v tom, že přestože téměř všichni komunikujeme mailem, nakupujeme a zvládáme elektronické bankovnictví, elektronické služby státu pro občany, které by dokázaly výrazně zjednodušit administrativu i život, stále pokulhávají.

Příčin je více, ale tou největší je zřejmě chybějící dlouhodobá koncepce státu a absence patřičné legislativy. Ještěže je zde řada nadšenců, kteří prosazují moderní řešení odspodu, ať už z úrovně jednotlivých úřadů nebo krajů.

Co nového chystáte na letošní konferenci?

Program konference se samozřejmě každoročně mění díky nejdůležitějším výzvám, které se právě řeší. Letos se zdá, že to bude především o vizích. Prakticky všechny parlamentní strany se shodují v tom, že digitalizace veřejné správy patří mezi hlavní priority. O tom konečně svědčí i kapitola Digitální Česko v programovém prohlášení první vlády Andreje Babiše. Zcela určitě budou tyto vize a otázky „jak dál?“ stěžejní částí programu.

Jaká další témata se podle vás objeví?

Zcela určitě to bude nové nařízení Evropského parlamentu a Evropské komise k ochraně osobních dat známé jako GDPR, které vejde v platnost již v květnu tohoto roku. Přednášky a diskuze se ale určitě zaměří i na aktuální stav e-governmentu v ČR, elektronickou identitu, koncept tzv. chytrých měst či otázky kybernetické bezpečnosti. Jako obvykle komunikujeme s rezorty, které mají informatizaci veřejné správy, případně financování souvisejících projektů ve svých kompetencích – především s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem vnitra či Asociací krajů ČR a s jejich odborníky plánujeme i jednotlivé odborné bloky, přednášky a diskuse. Právě ministerstvo vnitra a asociace krajů se budou výrazně podílet na oblíbeném pondělním bloku zaměřeném na aktuální projekty e-governmentu.

Podle Michala Bláhy, který na DVTV uveřejnil apel o financích a počtu informačních systémů veřejné správy, jde v Česku ročně na provoz 23 miliard korun, často zbytečně. Zkusíte na ISSS na toto téma otevřít diskuzi?

Toto téma se na naší konferenci objevuje již řadu let a Michal Bláha se většinou aktivně zapojuje do programu. Věříme, že i letos budou mít jak zástupci státní správy, tak reprezentanti samospráv i zástupci široké veřejnosti šanci o této problematice diskutovat.

Jaké jsou podle vás trendy v zahraničním veřejnosprávním IT?

My se soustřeďujeme především na střední Evropu – letos již po patnácté připravujeme společně s Krajem Vysočina mezinárodní část konference, setkání zástupců veřejné správy Visegrádských zemí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), kde přivítáme řadu vzácných hostů z Polska, Maďarska a Slovenska.

Probírat se jako obvykle bude úroveň informatizace veřejné správy v regionu V4, této problematice se ostatně věnoval i rozsáhlý projekt LDA V4, který jsme v minulých letech realizovali společně s Krajem Vysočina a řadou partnerů ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Hlavní témata ISSS 2018

  • Jak dál v e-governmentu – vize nové politické reprezentace, trendy, konkrétní projekty
  • Cloud, mobilní technologie, sdílené služby
  • Transparentnost veřejné správy, otevřená data
  • Kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, elektronická identita
  • Chytrá města, internet věcí, plné využití potenciálu moderních technologií
  • Financování projektů, veřejné zakázky, elektronická tržiště
  • Workshopy, panelové diskuse, best practice, populární soutěže

O konferenci

  • Datum konání: 9. a 10. dubna 2018
  • Místo: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
  • www.isss.cz
/* ]]> */