KRÁTCE

GeoInfoStrategie – příští týden formujte geoinformační budoucnost českého státu

Již příští týden se bude v Olomouci konat seminář o budoucí geoinformační strategii České republiky na následujících šest a více let.

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020, zkráceně GeoInfoStrategie, je záměr vlády, schválený usnesením ze dne 14. listopadu 2012.

Usnesení vlády ukládá ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s ministry životního prostředí, pro místní rozvoj, obrany a dopravy a předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a vládě do 28. února 2014 předložit návrh Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (dále jen „Strategie“). Ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy se ukládá poskytovat podporu při zpracovávání návrhu Strategie a ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Předseda vlády v usnesení doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí spolupracovat při zpracovávání návrhu strategie.

Strategii provedou ministři a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy.

Ve středu 3. července 2013 se proto v Olomouci uskuteční seminář s názvem Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v České republice.

KDY: středa 3. července 2013, 10.00‐13.30 hodin (registrace účastníků od 9.30)

KDE: Olomouc, Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 50, 1. patro, místnost S3

PROGRAM

10:00–10:15 Zahájení – Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., UP Olomouc

10:15–10:30 Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (RNDr. Eva Kubátová, MV, koordinátorka projektu tvorby GeoInfoStrategie)

10:30–10:45 Konkurenceschopnost a potenciál prostorových dat a služeb (Drahomíra Zedníčková, Geodis s.r.o., místopředsedkyně CAGI)

10:45–11:15 Diskuse a přestávka

11:15–11:30 Lidské zdroje a vzdělávání v oblasti prostorových informací a služeb (doc. Dr. Ing. Jiří Horák, VŠB‐TU Ostrava, CAGI, člen Zpracovatelského týmu tvorby GeoInfoStrategie)

11:30–12:00 Diskuse

12:00–12:15 Legislativní rámec české geoinformatiky (RNDr. Alena Vondráková, UP Olomouc, CAGI)

12:15–12:45 Diskuse a přestávka

12:45–13:00 Formulace doporučení a závěr

Registrujte se na seminář a budete u form(ul)ování budoucnosti.

/* ]]> */