EuroGeographics

Valné shromáždění EuroGeographics v Praze

společné foto valného shromáždění EuroGeographics v Praze 2018 / foto archiv EuroGeographics


Ve dnech 8. až 10. října 2018 se v Praze sešli zástupci mezinárodní organizace EuroGeographics, která sdružuje evropské národní mapovací, pozemkové a katastrální instituce. Hostitelem valného shromáždění byl Český úřad zeměměřický a katastrální.

Účastníky přivítala Ingrid Vanden Berghe, prezidentka EuroGeographics, předseda ČÚZK Karel Večeře a náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč.

 

Jednotlivé přednáškové sekce byly věnovány e-governmentu a důvěře, garantovaným datům, a očekávání zákazníků.

E-government and trust

 • Participation in Danish eGovernment – Kristian Møller, Director General, Agency for Data Supply and Efficiency, Denmark
 • Authoritative SDI Implementations in Cyprus towards e-government, trust, and interoperability – Andreas Hadjiraftis, Chief Lands Officer, Department of Lands and Surveys, Ministry of Interior, Cyprus
 • The Cadastre and blockchain technology – Angela Matcov Head of the Cadastre Department; Public Services Agency of the Republic of Moldova

Defining Authoritative Data

Lead and facilitated by:

 • Prof. Joep Crompvoets, KU Leuven,
 • Mick Cory, Executive Director and Secretary General
 • Dominik Kopczewski, Policy Manager,
 • Paul Kane, President, EuroSDR
 • Dr. Stephan Grimmelikhuijsen, Assistant Professor, Utrecht School of Governance
 • Rik Wouters, Land Registry Services Stakeholder Group
 • Maxim Chantillon, Public Governance Institute, KU Leuven
 • Stijn Wouters, Public Governance Institute, KU Leuven

The Geospatial Information Framework UN-GGIM and the World Bank – Europe’s contribution

 • Presentation of the Geospatial Information Framework – Tomaz Petek, Chair of UN-GGIM: Europe
 • The user experience – Kristaq Qirko, Director of Geodesy and Cartography Department, State Authority for Geospatial Information, Albania
 • Next steps – Carol Agius, EuroGeographics Head Office

Meeting user requirements

 • Earth Observation – Zoltan Bartalis, Earth Observation Exploitation Engineer, Data Applications Division, EO Science, Application & Climate Department, European Space Agency
 • GNSS – Ghian Gerardo Calini, Head of the Market Development Department, Global Navigation Satellite System Agency (GSA)
 • Service delivery: ScotLIS – Callum Shepard, ScotLIS Service Owner, Registers of Scotland