NAVIGACE

Zjistěte, jak bude vypadat druhá generace systému Galileo, která startuje v roce 2030

G2G, druhá generace Galileo / GeoBusiness

Evropská kosmická agentura ESA ve spolupráci s Evropskou komisí a agenturou GSA pořádají dne 24. ledna 2018 v nizozemském technologickém centru ESTEC průmyslový den, věnovaný představení příprav druhé generace systému Galileo (pracovní zkratka G2G).

Příprava systému G2G začala již před lety v rámci programu ESA EGEP (European GNSS Evolution Programme) a od roku 2015 pokračuje v rámci programu HSNAV pod záštitou Horizont 2020. Za implementaci vývoje systému a technologií pro G2G je odpovědná ESA, tyto zakázky tedy najdete na jejím portálu ESA EMITS.

Počátek provozu prvních družic G2G se předpokládá od roku 2030. Vedle stanovení cílů a časového plánu pro přípravu systému G2G bude průmyslový den zaměřen také na tzv. přechodnou sérii družic (Transition Batch Satellites), které svým vybavením budou stát na pomezí první a druhé generace.

Tyto „přechodné“ družice mají od roku 2025 postupně nahradit družice první generace, jimž bude končit životnost.

Na přechodné generaci družic si ESA vyzkouší některé potenciální nové technologie pro G2G. Nejde však pouze o upgrade samotných družic, ale systému jako celku. V roce 2018 budou zahájeny studie na G2G ve fázi B adresující systémové aktivity, pozemní i kosmický segment, nové kontrakty na vývoj technologií i samotné družice přechodné generace.

Záměrem je vyzkoušet některé nové technologie slibné pro použití na G2G, například větší platformu s elektrickým pohonem (EPS – Electrical Propulsion System) a životností 15 let, anténu s větším příkonem pro vysílání na frekvencích E1/E6 (o 4 dB) a na E5 (o 3 dB), možnosti vyzkoušet frekvenci E1D a laserové mezidružicové spojení (ISL – Inter-Satellite Link). Záměrem je také zajistit pro G2G druhého dodavatele kriticky důležitých komponent, pro získání větší flexibility a náhrady v případě neočekávaných situací u primárního dodavatele.

Existují tři scénáře požadavků na podobu druhé generace systému Galileo. První scénář nepředpokládá na družicích G2G téměř žádné změny oproti první generaci (ESA Core1), pouze zlepšení existujících technologií.

Druhý scénář předpokládá družice G2G s obdobnou platformou jako v první generaci, avšak s pokročilým a novým vybavením (ESA Core2a).

Třetí scénář předpokládá družice s větší platformou a novým vybavením, srovnatelný s GPS třetí generace (ESA Core2b).

Od roku 2018 začne G2G fáze B0 (8 měsíců) a následovat bude fáze B1 (10 měsíců), během nichž se mají požadavky na technické zadání upřesnit do té míry, že v červnu 2019 bude možné provést rozhodnutí, kterou variantu G2G vybrat, vyrobit a vypustit do vesmíru (výběrové řízení na fáze B2/C/D/E1).

Technologická konfigurace pro G2G bude klíčovou vstupní informací pro výrobu družic přechodné generace, jejich hrubé zadání však má být známo již po konci fáze G2G B0, zhruba v srpnu 2018. Nepředpokládá se však, že by družice přechodné generace byly identické s družicemi G2G. V případě, že by došlo k neúměrným zpožděním s rozhodnutím, jakou variantu G2G vybrat a vzniklo riziko, že se nepodaří vypustit družice přechodné generace včas a stávající konstelace nezajistí požadovanou kvalitu služeb, Evropská komise počítá se zahájením urychleného nákupu náhradních družic starého designu.

Koordinační rada českého ministra dopravy pro kosmické aktivity doporučuje účast na průmyslovém dni zájemcům z řad průmyslu, kteří se chtějí na přípravě druhé generace systému Galileo podílet. Výše uvedená časová data o fázích a milnících vývoje G2G pochází ze situace na podzim 2017, je tedy možné, že na průmyslovém dni budou ze strany prezentujících aktualizovány směrem do budoucnosti.

Program akce

 • Welcome
 • Galileo System Status
 • Galileo Second Generation (G2G) Preliminary Requirements Review (PRR) conclusions
 • EGEP / H2020 technology development status and results
 • G2G Transition Programme Roadmap
 • G2G Transition High Level Requirements
 • G2G Phase B studies
 • Transition Batch satellites procurement process
 • Transition Payload technology developments
 • Questions & Answers

Datum a místo konání průmyslového dne druhé generace systému Galileo

 • 24. 1. 2018 10:00 – 16:00
 • ESA/ESTEC
 • Erasmus Building
 • Keplerlaan 1
 • 2201 AZ Noordwijk
 • The Netherlands

Oficiální stránka akce: https://indico.esa.int/indico/event/230/

Povinná registrace: https://indico.esa.int/indico/event/230/registration/register#/register

/* ]]> */