KRÁTCE

6. české uživatelské fórum Copernicus

české uživatelské fórum Copernicus 2017 (časopis GeoBusiness)

Letošní ročník konference je věnován tématu regionálního rozvoje, mluvit se bude o potenciálu využívání družicových snímků z programu Copernicus v regionálním rozvoji.

6. uživatelské fórum Copernicus se bude konat 25. května 2017 v Praze v prostorách Agentury pro Evropský GNSS (GSA).

Organizátorem akce je Národní sekretariát GEO/Copernicus skrze gestora, MŽP a spolugestora programu, MD. Kontaktní osoby jsou Kateřina Nedbalová/Kateřina Nohelová, MŽP a Ondřej Šváb, MD.

Registrace dle slov organizátorů bude zastavena při počtu nejvýše 150 registrovaných uživatelů, neodkládejte tedy registraci.  Konferenční jazyk je převážně čeština, úvodní mezinárodní sekce bude prezentována bez překladu v anglickém jazyce.

Registrace online je na webu Ministerstva životního prostředí.

V rámci druhého konferenčního dne, tj. 25. května 2017 doplní program 6. CUF 2017 side event ESA BIC Prague. Program i registrace na něj bude probíhat odděleně v gesci ESA BIC Prague a informace budou zveřejněny dodatečně na webu ESA BIC Prague.

Uživatelské fórum navazuje na workshop Copernicus Training and Infosession, který se koná den předem na stejném místě za úzké spolupráce organizačních týmů obou akcí. Oba osvětové semináře jsou tematicky provázané, avšak z organizačních důvodů jsou registrace rozdělené.

/* ]]> */