GEODÉZIE

Smart city a geodézie. Rámcový program 24. mezinárodních geodetických dní

Mezinárodní geodetické dny 2018 / GeoBusiness

V letošním roce se Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny uskuteční již po čtyřiadvacáté.

Od prvních geodetických dnů, uskutečněných již v roce 1995 v Žilině, došlo k řadě událostí, které zásadně ovlivnily geodetův profesionální život. Co bylo kdysi blízké, je dnes odlišné ve všech třech státech.

Právě proto je důležité se více potkávat, aby si zeměměřiči vyměňovali zkušenosti a názory. Tyto kontakty mohou být navíc těsnější, protože příbuznost všech tří jazyků dovoluje přednášet referáty i společně diskutovat v mateřštině.

V letošním roce bude konference rozdělena do pěti přednáškových bloků.

  • Blok 1. – Informace vedoucích představitelů úřadů – Aktuality z činnosti úřadů v uplynulém roce
  • Blok 2. – Geodetické základy a Státní mapové dílo
  • Blok 3. – Geodetická měření ve stavebnictví a průmyslu
  • Blok 4. – Katastr nemovitostí a pozemkové úpravy
  • Blok 5. – Geodézie a Smart City

Akce se bude konat v Praze ve dnech 24. až 26. května 2018 v hotelu Duo (Teplická 492, 190 00 Praha 9).

Na konferenci se můžete přihlásit na stránkách Českého svazu geodetů a kartografů.

/* ]]> */