GEODÉZIE STAVEBNICTVÍ

Seminář Geodézie ve stavebnictví a průmyslu bude v Brně

akce ČSGK - Geodézie ve stavebnictví a průmyslu / GeoBusiness

Český svaz geodetů a kartografů, resp. jeho odborná skupina ČSGK 1701 – inženýrská geodézie, zve na seminář Geodézie ve stavebnictví a průmyslu.

Akce se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018 na brněnském výstavišti v kongresovém centru v rámci letošních Stavebních veletrhů Brno.

Akce je součástí programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je ohodnocena jedním kreditním bodem. Je také zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů profesních sdružení ČSGK a SŽDC.

Cílem semináře je diskutovat problematiku výkonu zeměměřických činností ve výstavbě, aktuální problémy inženýrské geodézie, činnosti geodeta ve výstavbě, problematiku dokumentace ve výstavbě, problematiku geometrické přesnosti staveb, výkon ÚOZI ve výstavbě.

Program Geodézie ve stavebnictví a průmyslu

 1. blok přednášek – aktuální problémy
 • Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů): Činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK
 • Martin Malec (Asociace podnikatelů v geomatice): Asociace podnikatelů v geomatice
 • Ivo Vykydal (Státní fond dopravní infrastruktury): Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a BIM pro dopravní stavby
 • Diskuze
 • Firemní prezentace
 1. blok přednášek – smluvní právo
 • Petr Jelínek (Klee Consulting s.r.o.): Standardizace smluv ve výstavbových projektech s ohledem na podmínky FIDIC
 1. blok přednášek – silnice, železnice
 • Kamil Alferi, Pavel Dvořák (ŘSD ČR): Majetkoprávní vypořádání pozemků ŘSD ČR
 • Milan Talácko, Ph.D. (GEOTEL s.r.o.): Zkušenosti s použitím měřícího systému GEOTEL při výstavbě metra v Riadu KSA
 1. blok přednášek – speciální měření, BIM
 • Alojz Kopáčik, Ján Erdélyi, Peter Kyrinovič, (STU v Bratislave): Projekt merania posunov a pretvorení technologického zariadenia
 • Jaroslav Braun (ČVUT v Praze): Testy geodetických přístrojů dle norem ČSN ISO 17123
 • Václav Šafář (VÚGTK, v.v.i.), Pavel Černota, Jiří Pospíšil (VŠB TU Ostrava): BEP ve výstavbě dopravní infrastruktury

Komu bude akce k užitku

Akce je určena zejména úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům (ÚOZI) působícím ve výstavbě, autorizovaným osobám (AO) ČKAIT, specialistům zabývajících se měřením v oblasti geometrické přesnosti staveb, specialistům v oblasti posuzování jakosti staveb, účastníkům výstavby – investorům, projektantům, zhotovitelům, stavebním dozorům, přípravářům staveb, specialistům inženýringu staveb, stavebním společnostem, podnikatelům v oblasti zeměměřictví i stavebnictví.

Výstava geodetické techniky

Během semináře bude také k dispozici výstava aktuální geodetické techniky, využívané ve stavebnictví.

Registrace a vstup

Vstup na seminář je zpoplatněn, vložné se pohybuje od 120 Kč pro studenty až do 1700 Kč (plné vložné).

Registrace na seminář

/* ]]> */