DOPRAVA

Vzniká Uživatelské fórum pro dynamické dopravní informace

doprava-gb-feat

Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstvo dopravy ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku v Praze uspořádalo workshop a zároveň úvodní setkání potenciálních zájemců o členství v nově vznikajícím Uživatelském fóru pro dynamické dopravní informace.

Prioritním zájmem ŘSD je dle Filipa Týce, vedoucího odboru silniční databanky a Národního dopravního informačního centra ŘSD, využití a sdílení dopravních informací a spolupráce se všemi hráči dopravního systému z veřejného sektoru (města, kraje, složky IZS…) i z privátního sektoru (poskytovatelé dopravně informačních služeb, média, automobilový průmysl).

Fórum vzniká jako platforma pro výměnu zkušeností a cílenou optimalizaci využití informací a dat získaných například z plošného monitorovacího telematického systému, jehož je ŘSD ČR správcem a který v reálném čase poskytuje informace o aktuální dopravní situaci na strategické síti pozemních komunikací na území ČR.

Na setkání Ondřej Pokorný z firmy VARS Brno představil systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na strategické síti komunikací ČR. V něm jsou sbírána FCD data z flotily 150 tisíc vozidel. Podle hodnocení ČVUT aktuální zjištění ukazují, že četnost a lokality pohybu plovoucích vozidel pro výpočtový model FCD dostatečně reprezentují celou oblast České republiky, zejména pak na komunikacích ve správě ŘSD.

/* ]]> */