Sleva na software ProGEO

Arkance Systems (CAD Studio) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Plzeňské vodárny mají nový vyjadřovací portál od CAD Studia

Vodárna Plzeň / GeoBusiness

Vodárna Plzeň od prvního září používá nový vyjadřovací portál o existenci provozovaných sítí. Systém pro ně implementovala společnost CAD Studio.

Žadatelé o vyjádření k existenci sítí mohou své žádosti o vyjádření podávat na webu https://wvp.vodarna.cz.

Cílem projektu bylo nejen zjednodušení komunikace a předávání informací mezi občany a zaměstnanci plzeňských vodáren, ale také také optimalizace interního procesu – díky elektronickému sběru žádostí se má výrazně zrychlit vydání vyjádření.

Nová aplikace „Vyjadřovací portál“ po odeslání žádosti vyhodnotí, zda skutečně dochází k průniku území žadatele se sítěmi, které Vodárna Plzeň provozuje. Poté automaticky připraví potřebné podklady pro zaměstnance společnosti – vytvoří vyjádření z připravených šablon ve formátech DOCX a PDF, vytvoří mapové (PNG, PDF) a výkresové (DWG, DGN) přílohy se zákresem zájmového území a provozovanými sítěmi.

Vyjádření často vzniká naprosto automatizovaně bez potřeby manuálního zásahu. Žadatel v takovém případě obdrží oficiální dokument do dvaceti minut od podání žádosti. Lhůta pro poskytnutí vyjádření je přitom dle §161 stavebního zákona 30 dnů.

Jakub Bican, který v CAD Studiu vede GIS divizi, říká, že vyjadřovací portál často implementují nad již existujícím GIS systémem, který správci sítí dodal jiný dodavatel. „Mimo vlastní řešení GIS máme zkušenosti s integracemi na většinu u nás využívaných GIS systémů.“

[zdroj tisková zpráva CAD Studio, redakčně upraveno]

/* ]]> */