Vodárna Plzeň / GeoBusiness

Vodárna Plzeň od prvního září používá nový vyjadřovací portál o existenci provozovaných sítí. Systém pro ně implementovala společnost CAD Studio.

Žadatelé o vyjádření k existenci sítí mohou své žádosti o vyjádření podávat na webu https://wvp.vodarna.cz.

Cílem projektu bylo nejen zjednodušení komunikace a předávání informací mezi občany a zaměstnanci plzeňských vodáren, ale také také optimalizace interního procesu – díky elektronickému sběru žádostí se má výrazně zrychlit vydání vyjádření.

Nová aplikace „Vyjadřovací portál“ po odeslání žádosti vyhodnotí, zda skutečně dochází k průniku území žadatele se sítěmi, které Vodárna Plzeň provozuje. Poté automaticky připraví potřebné podklady pro zaměstnance společnosti – vytvoří vyjádření z připravených šablon ve formátech DOCX a PDF, vytvoří mapové (PNG, PDF) a výkresové (DWG, DGN) přílohy se zákresem zájmového území a provozovanými sítěmi.

Vyjádření často vzniká naprosto automatizovaně bez potřeby manuálního zásahu. Žadatel v takovém případě obdrží oficiální dokument do dvaceti minut od podání žádosti. Lhůta pro poskytnutí vyjádření je přitom dle §161 stavebního zákona 30 dnů.

Jakub Bican, který v CAD Studiu vede GIS divizi, říká, že vyjadřovací portál často implementují nad již existujícím GIS systémem, který správci sítí dodal jiný dodavatel. „Mimo vlastní řešení GIS máme zkušenosti s integracemi na většinu u nás využívaných GIS systémů.“

[zdroj tisková zpráva CAD Studio, redakčně upraveno]
FME World Tour 2018 Praha / GeoBusiness

V Praze se koná seminář o produktech kanadské firmy Safe Software, která je známá svým transformačním softwarem FME. Celosvětová roadshow FME World Tour 2018 se postupně na 80 místech v různých státech světa. Software přijedou do Prahy představit Dale Lutz a Mark Stoakes. Dale Lutz je jedním ze dvou zakladatelů a viceprezidentem firmy Safe Software. Mark Stoakes vede oddělení péče o zákazníky.

Seminář pro uživatele FME a partnery brněnské firmy CSmap, která akci pořádá, se koná 5. června 2018 v pražském hotelu Troja. Akce však byla z kapacitních důvodů obsazena již dlouho dopředu.

Do programu semináře jsou zařazeny vedle představení nových verzí programů FME (FME Desktop, FME Server, FME Cloud) také případové studie z používání transformačního software ve Správě železniční dopravní cesty a v Bratislavské vodárenské spoločnosti.

FME Desktop čte a zapisuje prostorová data z a do celé řady podporovaných formátů – momentálně jich je více než 400. Program se dá zapojit do všech nejpoužívanějších GIS a CAD aplikací, například ArcGIS, MapInfo, AutoCAD, Microstation a celé řady dalších.

Ačkoliv na první pohled může program vypadat jako pouhý převodní, jde o mnohem více. Během převodu totiž můžete zasahovat hluboko do struktury dat a převody tak do značné míry automatizovat.

Na semináři také ukáží Jakub Bican a Lubomír Lazar z firmy CAD Studio příklady z velkých datových transformací, se kterými mají zkušenosti.