UtilityReport-Portal-obcana-w1980

UtilityReport je aplikace, zjednodušující proces vyjádření k existenci technické infrastruktury (inženýrských sítí, telekomunikací…).

UtilityReport usnadňuje, resp. automatizuje proces všem stranám – žadatel posílá pouze jeden dotaz, který se automaticky pošle všem správcům inženýrských sítí v území. Příjemce žádosti i příslušný stavební úřad dostávají žádost elektronicky, takže se proces vyjádření zrychluje.

Službu UtilityReport provozuje od roku 2009 firma Hrdlička. Od té doby bylo pomocí služby podáno téměř 1,5 milionu žádostí o vyjádření. Ročně občané a firmy odešlou více než 300 tisíc žádostí.

Vedle standardní možnosti přes firemní portál MAWIS nebo webové stránky měst a krajů mohou zájemci službu nově používat také přes Portál občana. V pilotním provozu je UtilityReport od začátku dubna 2019 dostupný pro území kraje Vysočina, přičemž do budoucna je připravováno propojení s dalšími kraji České republiky.

Díky propojení s Portálem občana však odpadá vyplňování osobních údajů, které jsou do žádosti o vyjádření automaticky vyplněny.

Rozhraní pro podatelnu ČEZ

Firma Hrdlička službu UtilityReport průběžně vyvíjí a brzy mají být k dispozici další vylepšení. V nejbližší době bude například vytvořeno rozhraní na podatelnu ČEZ.

Pro konstrukční kanceláře a projektanty, kteří klientům vyjádření k průběhu technické infrastruktury klientům často zařizují, přibude do UtilityReportu možnost nákupu multilicencí pro více uživatelů v jedné společnosti, které bude možné sdílet či nikoliv.

Vedle vyjádření k existenci inženýrských sítí tvůrci připravují možnost požádat o vyjádření, které souvisí s jednotlivými dotčenými orgány veřejné správy, jakými jsou třeba hasiči, hygiena, doprava a další.

UtilityReport funguje ve více než 500 městech

Službu UtilityReport firma Hrdlička rozvíjí již deset let, od roku 2009. V současné době službu podporuje osm krajů a více než 500 měst. Klient může v kraji podat až tři hromadné žádosti za rok, a to se základními funkcemi a velikostí zájmového území. To plně dostačuje pro běžného občana, který připravuje stavbu domu či garáže.

„Celý proces získání vyjádření k existenci sítí bývá administrativně, časově i finančně náročný. Proto se snažíme, aby UtilityReport vše co nejvíce usnadňoval a služba byla dostupná ve všech krajích a městech,” vysvětluje Lukáš Opat ze společnosti Hrdlička.

Vodárna Plzeň / GeoBusiness

Vodárna Plzeň od prvního září používá nový vyjadřovací portál o existenci provozovaných sítí. Systém pro ně implementovala společnost CAD Studio.

Žadatelé o vyjádření k existenci sítí mohou své žádosti o vyjádření podávat na webu https://wvp.vodarna.cz.

Cílem projektu bylo nejen zjednodušení komunikace a předávání informací mezi občany a zaměstnanci plzeňských vodáren, ale také také optimalizace interního procesu – díky elektronickému sběru žádostí se má výrazně zrychlit vydání vyjádření.

Nová aplikace „Vyjadřovací portál“ po odeslání žádosti vyhodnotí, zda skutečně dochází k průniku území žadatele se sítěmi, které Vodárna Plzeň provozuje. Poté automaticky připraví potřebné podklady pro zaměstnance společnosti – vytvoří vyjádření z připravených šablon ve formátech DOCX a PDF, vytvoří mapové (PNG, PDF) a výkresové (DWG, DGN) přílohy se zákresem zájmového území a provozovanými sítěmi.

Vyjádření často vzniká naprosto automatizovaně bez potřeby manuálního zásahu. Žadatel v takovém případě obdrží oficiální dokument do dvaceti minut od podání žádosti. Lhůta pro poskytnutí vyjádření je přitom dle §161 stavebního zákona 30 dnů.

Jakub Bican, který v CAD Studiu vede GIS divizi, říká, že vyjadřovací portál často implementují nad již existujícím GIS systémem, který správci sítí dodal jiný dodavatel. „Mimo vlastní řešení GIS máme zkušenosti s integracemi na většinu u nás využívaných GIS systémů.“

[zdroj tisková zpráva CAD Studio, redakčně upraveno]
UtilityReport - vyjádření k existenci sítí / GeoBusiness
geoportal-cez-w600