Internetové noviny Huffington Post jsou jedněmi ze sta nejnavštěvovanějších stránek na světě. Založila je Arianna Huffingtonová, která si uvědomila, že něco dělá špatně, poté, co se ráno 6. dubna 2007 probrala v kaluži své krve. Zhroutila se vyčerpáním a nedostatkem spánku.

Tento zážitek ji vedl k prozření a k otázce: jsou moc a peníze opravdovým úspěchem?

Honba za nimi nás vede k vyhoření a k epidemii chorob souvisejících se stresem. Trpí tím naše vztahy, rodinný život a paradoxně také naše pracovní kariéra. Ztrácíme spojení s tím, na čem opravdu záleží. Naše současná definice úspěchu nás doslova zabíjí, a proto je třeba ji změnit.

Arianna Huffingtonová popisuje vlastní zážitky a zkušenosti, vzhledem k její pozici možná extrémní, a radí, jak se vyhnout potížím, k nimž současný životní styl vede. Čerpá konkrétní podněty z nejnovějších výzkumů a vědeckých zjištění v oboru psychologie, sportu, spánku a fyziologie a dokazuje, že cesta vede přes meditaci, bdělou pozornost, nesobecké dávání a schopnost odpoutat se od všudypřítomných technických vymožeností.

Kniha ukazuje cestu k revolučním změnám našeho myšlení, naší práce i života.

Sheryl Sandbergová, provozní ředitelka sociální sítě Facebook, ke knize poznamenala: „Arianna vytyčuje stezku, po níž se každý z nás může vydat do vlastního nitra; píše o důležitosti spánku a nutnosti naslouchat vlastnímu vnitřnímu hlasu, který nám může poradit, jak se vyrovnat s každodenní časovou tísní, abychom dokázali žít opravdovějším a plnějším životem.“

Knihu vydalo v českém překladu nakladatelství Paseka, a mělo by se stát povinnou četbou pro všechny, co neustále sedí u počítače, odpovídají na tweety, okamžitě reagují na došlé e-maily.

Kniha „Skutečný úspěch“ je varováním pro celou generaci Y, IT manažery, programátory, kteří vymýšlejí další GIS portál nebo mobilní aplikaci, ale i pro mladší generaci, která na mobilech, tabletech, všudypřítomných počítačích vyrůstá, a snad si brzy uvědomí, že digitální svět je v mnoha případech pozlátko.

Knihu koupíte na webu nakladatelství Paseka.