KARTOGRAFIE KE STAŽENÍ

Učebnice kartografie

kniha Tvorba map; učebnice kartografie; Ostravská univerzita / GeoBusiness

Kniha, věnovaná kartografické tvorbě, vznikla na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Publikaci s názvem Tvorba map napsali Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička a Oto Kaláb.

Ve dvanácti kapitolách autoři sledují postup tvorby mapy od získání dat po tvorbu finálního mapového výstupu. Vedle teoretických poznatků třísetstránková kniha obsahuje také praktické postupy v softwarech ArcGIS, QGISOCAD. Autoři na knihu získali grant Ostravské univerzity, proto je Tvorba map ve formátu PDF volně ke stažení.

Cílem autorů bylo vytvořit moderní kartografickou učebnici, zaměřenou na praktickou tvorbu map od A do Z. Vedle samotné kartografie obsahuje poznatky z navazujících oborů, které tvůrce mapy potřebuje – například základy grafického designu, polygrafie či typografie. Pro maximální názornost obsahuje téměř 400 grafických ukázek a ilustrací.

Kniha je rozdělena do těchto kapitol: Mapy jako reprezentace světa (úvodní kapitola s vysvětlením základních pojmů a principů kartografie), Data pro tvorbu map (datové modely, autorská práva, zdroje dat), Kartografická zobrazení (s důrazem na volbu a používání), Polohopis, Výškopis (tvorba značkového klíče a metody vizualizace), Metody tematické kartografie, Kartografická generalizace, Barvy (barevné modely, schémata, stupnice), Písmo a popis (základy typografie, charakteristiky písem, zásady pro popis na mapách), Design map (obecné principy, prvky mapového listu, mapové styly), Tisk map (předtisková příprava, metody tisku a zpracovatelské práce) a Mapy na webu (elektronické mapy obecně, způsoby publikace map na webu).

Autoři

RNDr. Jan Miklín, Ph.D. (*1986) vystudoval fyzickou a environmentální geografii na Ostravské univerzitě. Pracuje jako geoinformatik v Agentuře ochraně přírody a krajiny na Správě chráněné krajinné oblasti Pálava. Na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyučuje kartografickou tvorbu.

Ing. Radek Dušek, Ph.D. (*1962) vystudoval geodézii a kartografii na Českém vysokém učení technickém v Praze. Pracoval jako geodet a vysokoškolský učitel. Na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyučuje předměty zaměřené na kartografii a geodézii.

Mgr. Luděk Krtička (*1978) vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kde pracuje jako odborný asistent se zaměřením na kartografii a geoinformatiku. Působí jako externí doktorand na Geografickém ústavu Slovenskej akadémie vied a v mapové komisi Mezinárodní federace orientačního běhu, kde se věnuje vývoji mapových specifikací.

Mgr. Oto Kaláb (*1986) vystudoval ochranu a tvorbu krajiny na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde působí jako doktorand se zaměřením na ekologii rovnokřídlého hmyzu a zpracování prostorových dat v ekologii. Pracuje jako školitel QGIS v rámci GIS Mentors (OpenGeoLabs). Zaměřuje se na open source nástroje a skriptování v jazycích Python a R.

Kde publikaci Tvorba map získat

Vzhledem ke grantu Ostravské univerzity, který na vznik publikace autoři dostali, je kniha v PDF ke stažení zdarma – https://tvorbamap.osu.cz/

 

/* ]]> */