Software Bentley Systems

TISKOVÉ ZPRÁVY

TZ: Praha vytvořila jako první samospráva v ČR svůj Geoportál

Acronis Cyber Protect Home Office

Hlavní město Praha je první samosprávou v České republice, která vytvořila aplikaci Geoportál. Cílem projektu je podpora využívání digitálních mapových dat hl. m. Prahy a služeb co nejširší skupinou uživatelů. Geoportál hl. m. Prahy je rozcestníkem pro tématické on-line mapy, informace o digitálních mapových datech a jejich poskytování. Současně pomáhá řešit i běžné životní situace. Vše v podobě dynamických, interaktivních map. Portál je určen jak pro odbornou veřejnost, tak pro občany a studenty. Projekt vytvořil Útvar rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci se společnostmi Pro Holding a Arcdata Praha.

Geoportál hl. m. Prahy, neboli představení světa GIS na jednom místě

GIS (Geografický informační systém hl. m. Prahy) dříve sloužil pro podporu interních činností. „S rozvojem informačních technologií a růstem požadavků na dostupnost a využitelnost geografických dat však považujeme za nutnost poskytovat tato data prostřednictvím Internetu. Praha se již dlouho stará o digitální mapy. Jsem proto rád, že můžeme konečně jako první v republice nabídnout jejich velké bohatství široké veřejnosti na jednom místě.“, říká k projektu náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Josef Nosek.


Geoportál hl. m. Prahy obsahuje informace o digitálních mapách a geografických datech ve správě hl. m. Prahy, mapových aplikacích města nebo internetových mapových službách, včetně informací o možnostech získání či užití těchto dat nebo souvisejících právních předpisech.

Veřejnosti pomáhá Geoportál řešit konkrétní témata a životní situace. Mezi nejvyužívanější aplikace patří cenová mapa stavebních pozemků, cyklomapa, turistická mapa, Praha zelená, atlas životního prostředí, územní plán.  Občanům může Geoportál pomoct například při přípravě staveb, hledání parcel, budov, při zjišťování kompletních informací o životním prostředí (hluková mapa, znečištění, radonové riziko aj.). Jiné aplikace zase slouží na podporu volnočasových aktivit. Studenti mohou z Geoportálu zdarma využít data pro jejich školní práci.

Zřízení Geoportálu hl. m. Prahy je snahou o větší využití GIS v Praze, o maximální poskytování informací. Cílem je rozšířit povědomí veřejnosti, jaká data je možné získat, kde je získat a jak se k nim dostat.

GIS je dnes v Praze součástí mnoha základních systémů pro podporu rozhodování, agend, evidencí, registrů a dalších činností. Jedná se zejména o registr adres, správu majetku, evidenci památek, územní a stavební řízení, údržbu komunikací, správu zeleně, krizové řízení, dopravní management, bezpečnost, správu sítí technické infrastruktury, územní plánování, dopravní plánování, projektování staveb, obchod s nemovitostmi, vodní hospodářství, turistické informace, informace o dopravě, o životním prostředí, územní struktuře veřejné správy.

Více informací na stránkách www.geoportalpraha.cz nebo geoportal.praha.eu.

Kontakt: Ing. Zuzana Putnářová, tel. 236 005 693, mob. 725 309 460, e-mail: putnarova@urm.mepnet.cz

/* ]]> */