TISKOVÉ ZPRÁVY

TZ: Gisat oslavil 20 let od svého založení

Firma GISAT oslavila 20 let od svého založení

Firma Gisat s.r.o. oslavila v roce 2010 dvacáté výročí od svého založení. Během tohoto období se Gisat stal tradičním a respektovaným partnerem pro všechny zájemce o aplikace v oblasti družicového dálkového průzkumu Země. Gisat vznikl v roce 1990 se záměrem prokázat praktický přínos družicového pozorování  a rozšiřovat jeho využití v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Jako první soukromá firma poskytující geoinformační služby v oboru dálkového průzkumu Země v České republice tento záměr po celou dobu své dosavadní existence úspěšně plní. V uplynulých 20 letech zpracoval Gisat přes stovku projektů a zakázek, na kterých dokázal, že družicová data představují jedinečný nástroj pro mapování zemského povrchu a sledování jevů, které se na něm odehrávají.

V evropském kontextu se Gisat zařadil mezi přední poskytovatele geoinformačních služeb orientovaných na využití družicových dat pro potřeby nejrůznějších evropských institucí, ale uspěl také na domácím trhu zejména při podpoře uživatelů a rozhodování na úrovni státní správy a samosprávy. Nedávným vstupem České republiky do Evropské kosmické agentury se Gisatu otevřely možnosti účasti v evropských kosmických projektech zaměřených na další rozvoj této technologie. Gisat se během svého působení rychle stal prvotním kontaktním místem pro všechny zájemce o využívání družicových dat, nabízejícím pomoc při výběru a dodání vhodných družicových snímků, služby související se zpracováním těchto dat a vytvoření konkrétních produktů podle požadavků zákazníka.

Družicové snímky se v posledním desetiletí staly běžným a každému dostupným zdrojem informace o stavu, využití a vývoji krajiny kolem nás. Metoda družicového snímkování se posunula z pozice výzkumné nebo vojenské technologie do podoby běžné komerční služby. V dnešní době tak může každý zájemce  získat družicová data z oblasti, která ho zajímá, a v podobě, která vyhovuje jeho potřebám a požadavkům. Obrovský posun nastal především v oblasti prostorového rozlišení. Nejnovější družice dnes umožňují získat snímky s přesností lepší než 1 m, které jsou vhodné pro mapování až do měřítka 1:5 000. Družicová data se tak stále častěji stávají efektivnější alternativou použití klasických postupů, např. leteckého snímkování nebo pozemního mapování.

Prakticky každý z nás je denně seznamován s využitím družicových snímků v meteorologii a při předpovídání počasí. V dnešní době se však družicová data rutinně používají také v zemědělství, např. při kontrole dotačních žádostí zemědělských subjektů,  nebo pro odhady osevních ploch a výnosů zemědělských plodin. V oblasti životního prostředí představují družicová data nezastupitelnou roli zejména pro mapování vývoje krajiny, např. při hodnocení rozvoje městských aglomerací a s tím souvisejícího problému úbytku půdy, při sledování zdravotního stavu lesních porostů nebo při mapování  ekologických rizik a průběhu přírodních katastrof.

Informace o Gisat s.r.o.

Gisat poskytuje svým zákazníkům kompletní portfolio služeb, počínaje distribucí družicových dat a geoinformačních programů, přes digitální zpracování družicových či leteckých snímků až po tvorbu geoinformačních systémů. Hlavním cílem Gisatu je nabídnout svým zákazníkům kompletní, inovativní, dostupné a kvalitní geoinformační služby založené na moderní technologii dálkového průzkumu Země.

Kontakt

Mgr. Marie Háková

Tel. +420 270 003 732

Fax: +420 271 741 936

E-mail: marie.hakova@gisat.cz

www.gisat.cz/* ]]> */