Sleva na software ProGEO

KRÁTCE

Koho si vyberete na letošní konferenci Student GIS Projekt?

Student GIS Projekt je soutěž studentských prací z oblasti GIS, které jsou řešené s pomocí technologií Esri nebo ENVI.

Letošní ročník soutěže se uskuteční ve středu 13. září 2017 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Přijďte si poslechnout referáty a třeba si i vybrat ze studentů své budoucí kolegy do firmy či instituce.

Harmonogram soutěže Student GIS Projekt 2017

Konference začne v 10 hodin, vyhlášení výsledků soutěže bude kolem čtvrté hodiny odpoledne.

Ukázány budou následující semestrální a bakalářské práce

 • Porovnání solárního potenciálu vypočteného modelu GIS s výkonem fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu (Anna Beková)
 • Program pro výpočet plošného indexu v kruhových výsečích (Matěj Janoušek)
 • Výuková aplikace – Matematická pomůcka (Monika Košařová)
 • Klasifikace vybraných vegetačních kategorií land cover v krkonošské tundře z dat Sentinel-2A s využitím časové řady dat (Markéta Roubalová)
 • Nástroj pro vyhledávání kontaminace v říční nivě Ohře (Jiří Štojdl)
 • Využití jednoduchých metod pro posouzení sucha v roce 2015 (Adam Tejkl)

V sekci diplomových a dizertačních prací vystoupí

 • 3D tisk tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními (Radek Barvíř)
 • Využití ortofotomap k analýze odtokových poměrů v urbánním prostoru města Ústí nad Labem (Eliška Hašová)
 • Metody GIS a 3D modelování jako nástroj pro uchování kulturního dědictví v antropogenně změněné krajině (Markéta Holá)
 • GIS jako nástroj pro typování pachatelů sériové trestné činnosti (Jindřich Holeček)
 • Citlivost krajinných metrik k úbytku přírodě blízkých prvků v zemědělské krajině (Martin Koudelka)
 • Vyhodnocení heterogenity výnosu plodin a ověření senzorového systému pro variabilní aplikaci hnojiv (Jiří Mezera)
 • Pohrebný rítus medzi Vel’kou a Přemyslovskou Moravou na príklade pohrebiska v Prušánkach (Michaela Prišťáková)
 • Geografický informační systém církevní správy v českých zemích v raném novověku (Pavel Seeman)

[zdroj web Arcdata Praha]

/* ]]> */