Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací. Vlevo prof. Aleš Čepek z ČVUT v Praze, vpravo Petr Seidl, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA.

Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. Letošní 7. ročník soutěže vyvrcholil studentskou konferencí, na které se sešlo dvacet devět soutěžících, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

Kdo se mohl přihlásit

Do soutěže se mohli přihlásit všichni studenti či absolventi bakalářského, magisterského (inženýrského) a postgraduálního studia, kteří studují či studovali na vysokých školách a univerzitách v České republice v interní, externí či kombinované formě studia v akademických letech 2009–2010 nebo 2010–2011.

Do soutěže byly přijaty práce obhájené i neobhájené. Podmínkou bylo zpracování projektu v software ArcGIS nebo ENVI.

Kdo se přihlásil

Přihlášku do soutěže zaslalo 29 studentů z 13 českých vysokých škol a univerzit.

student-gis-projekt-2011-01-w600

Jak se soutěžilo

Soutěžící studenti na konferenci svůj projekt prezentovali formou přednášky a posteru. Odborná porota vybrala tři nejlepší práce z každé kategorie. Všichni návštěvníci konference vybrali tři nejlepší postery, které byly oceněny zvlášť.student-gis-projekt-2011-03-w600
Kateřina Cimpelová ze Západočeské univerzity v PlzniVýsledky soutěže

Diplomové a disertační práce

  • 1. místo: Jan Mišurec: Určování obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat

  • 2. místo: Štěpán Vizina: Modelování maximálních průtoků v povodí Rakovnického potoka

  • 3. místo: Zuzana Žáková: Geografická radiální anamorfóza v prostředí GIS

Seminární a bakalářské práce

  • 1. místo: Hana Michlová: Hodnocení připravenosti obcí olomouckého regionu na urbanizační procesy

  • 2. místo: Jan Jelének: 3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech

  • 3. místo: Markéta Návratová: Vyhledávání českých regionů a měst uživateli Google

Postery

  • 1. místo: Jan Mišurec: Určování obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat

  • 2. místo: Jan Jelének: 3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech

  • 3. místo: Mariana Danielová: USE – IT PragueHana Michlová z Univerzity Palackého v Olomouci přebírá ocenění za 1. místo v sekci seminárních a bakalářských prací
Hana Michlová z Univerzity Palackého v Olomouci přebírá ocenění za 1. místo v sekci seminárních a bakalářských prací


Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací. Vlevo prof. Aleš Čepek z ČVUT v Praze, vpravo Petr Seidl, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA.
Jan Mišurec z Univerzity Karlovy v Praze získal za svoji práci 1. místo v kategorii diplomových prací.
student-gis-projekt-feat

V návaznosti na pevně zavedenou tradici vyhlásila společnost ARCDATA PRAHA v pořadí již 7. ročník studentské konference, finále soutěže Student GIS Projekt.

V letošním roce se akce uskuteční 5. října 2011 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Na studentskou konferenci naváže následující den (6. října 2011) konference „Současnost a perspektivy dálkového průzkumu Země“, která představí významné výzkumné projekty dálkového průzkumu Země v Česku.

Tato akce je pořádána Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

Účast na obou konferencích je zdarma. Registrujte se ještě dnes na stránkách konference.

Podpořte konferenci svou účastí a přijďte si poslechnout zajímavé práce, které zpracovali studenti našich předních univerzit.

Do soutěže se přihlásilo již přes 30 studentů z 12 vysokých škol.

Jejich práce bude hodnotit odborná porota, výstavu posterů pak všichni účastníci konference.

student-gis-projekt-w600