Sleva na software ProGEO

KRÁTCE

Student GIS Projekt 2011

Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., vyhlašuje 7. ročník studentské soutěže Student GIS Projekt.

Student GIS Projekt je soutěž vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. Letošní 7. ročník studentské soutěže na podzim vyvrcholí studentskou konferencí, kde se sejdou soutěžící, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS. Do soutěže lze přihlásit bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci, která byla zpracována v letech 2009–2011.

Cílem projektu je uspořádat soutěž studentských prací z oblasti GIS technologií Esri a ENVI zpracovávaných v rámci bakalářských, diplomových a disertačních prací. Konference je pořádána jako putovní a v loňském roce proběhla na státním zámku Kozel ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Letošní studentská konference, finále soutěže Student GIS Projekt 2011, se bude konat ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze ve středu 5. 10. 2011 na Přírodovědecké fakultě. Účast na studentské konferenci je zdarma.

Více informací naleznete na webových stránkách konference.

/* ]]> */