Sleva na software ProGEO

TISKOVÉ ZPRÁVY

Sitewell Eira Express: inteligentní řešení pro moderní obce (TZ)

sitewell-eira-feat-w250

Společnost Sitewell uvádí na trh revoluční komunitní web pro města a obce Sitewell Eira® Express, který je kompletně poskytovaný jako služba. Na jednom portále lze spravovat mapy, označovat jevy v území, zakreslovat poznámky, spravovat dokumenty a řídit jejich schvalování. Řešení umožňuje zastupitelům a zaměstnancům úřadu zjednodušit tok dokumentů a zpřehlednit jejich správu.

Sitewell přichází s moderním řešením, které umožní občanům aktivně spoluvytvářet kvalitní a bezpečné prostředí města či obce. Pomocí sdílení projektové dokumentace, interaktivních map a jednoduchých webových nástrojů přináší portálové řešení, které je uživatelsky přívětivé. Základem služby SITEWELL EIRA Express je webový portál, který umožňuje několik různých pohledů. Z perspektivy občana jde o základní informace o bydlení, dopravě,

územním plánu, životním prostředí. Registrovaný uživatel pak může dostávat email či esemesku pokaždé, když se něco chystá v okolí jeho bydliště. Ať už je to instalace kontejneru v jeho ulici, územní rozhodnutí, jarmark nebo překročení limitu imisí. Všechny události vidí přehledně v mapě. Pohled pracovníka úřadu přináší podrobnější informace z jeho odboru včetně výkresů ve 2D i 3D, které generují specialisté a projektoví inženýři. Pohled vedení úřadu – starosty, místostarosty, vedoucích odborů pak umožňuje zpřístupnění analytických map s grafy, které vycházejí z informací a dat jednotlivých odborů úřadu.

EIRA přináší nezanedbatelnou úsporu času i financí. Není třeba nic instalovat, vše běží na webu.

„Naše řešení nabízí odpovědi na základní otázky související s efektivním řízením úřadu,“ říká Mojmír Macek, ředitel společnosti Sitewell. „Umožňuje občanům komfortní zpětnou vazbu s využitím interaktivních map a sdílení projektové dokumentace i ve 3D. Zjednodušuje komunikaci úřadu s občany pomocí moderních a srozumitelných nástrojů.“

SITEWELL EIRA Express přináší dvě naprosté novinky:

1) Software je za 1 Kč, platíte jen za poskytování služby, kterou skutečně využíváte.

2) EIRA jako první přináší řešení, které reflektuje vazby mezi vším, co eviduje.

Řešení bylo možné vidět živě na konferenci ISSS 4.-5. dubna 2011 v Hradci Králové.

SITEWELL EIRA je moderní softwarové řešení určené pro řízení zdrojů a činností, správu dokumentů, vztahů osob a firem. Jde o prostorově orientované řešení, které propojením hlavních oblastí umožňuje lépe pečovat o území, úspěšně spravovat majetkové portfolio s důrazem na optimalizaci zdrojů a snižování nákladů. EIRA umožňuje mít nadhled nad reálným světem a rozhodovat se s jasnými argumenty. Více informací najdete na  www.eira.cz/

O společnosti Sitewell

Společnost Sitewell s.r.o. poskytuje informační systémy, které usnadňují a urychlují rozhodování ve složitém informačním prostředí. Díky sjednocení grafických, mapových a podnikových systémů umožňuje zákazníkům získávat nadhled nad spravovaným majetkem a územím. Do portfolia unikátních technických řešení Sitewellu patří Územně identifikační systém (LPIS ), Informační systém o majetku státu (ISMS), Informační systém integrující podnikové systémy do jednoho prostředí, které přehledně prezentuje to podstatné na webovém portálu (EIRA). Více informací najdete na: www.sitewell.cz

/* ]]> */