DATA FIRMY INSPIRACE VIZUALIZACE

Seznam.cz buduje SimCity

Oblíbenou hru SimCity bude připomínat trojrozměrné zobrazení českých měst a obcí, až jej firma Seznam.cz dokončí.

Společnost Seznam.cz oznámila, že vytváří trojrozměrné zobrazení celkem 267 českých měst a obcí, které postupně zpřístupní na službě Mapy.cz. Výsledné mapové dílo bude pokrývat plochu více než 8 000 čtverečních kilometrů. Česká republika má rozlohu 78 867 čtverečních kilometrů, tedy Seznam.cz vytvoří na mapách trojrozměrně přibližně 10 procent území.

Prostorové rozlišení modelu bude deset centimetrů. Celé mapové dílo tvůrci vytvoří s využitím software Melown Maps, který vyvinula česká společnost Citationtech, kterou v září 2011 založil Ivo Lukačovič.

Citationtech přitom dodává společnosti Seznam.cz kompletní technologii: Systém pro autokorelaci leteckých fotografií, vlastní tvorbu texturovaných 3D modelů, jejich georeferencování, nástroje pro encoding, integraci a správu výsledného mapového díla a v neposlední řadě i javascriptový vykreslovací nástroj pro trojrozměrné zobrazování území ve webovém prohlížeči. Seznam.cz zajišťuje data z leteckého snímkování (jenž bude dodávat firma Topgis) a výpočetní kapacitu v ostravském superpočítačovém centru.

„Trojrozměrné mapy měst a obcí jsou pro naše uživatele významnou inovací, a díky systému Melown Maps pro ně máme k dispozici kompletní řešení,” říká Adam Chvaja, produktový manažer služby Mapy.cz.

„Současně se zpřístupňováním jednotlivých měst a obcí rozšíříme 3D data i do extravilánů a vytvoříme tak na Mapy.cz kompletní trojrozměrnou mapu ČR.” Tato data chce Seznam.cz společně s již zmíněnou společností Topgis nabízet také komerčně.

Projekt Melown Maps je důkazem, že řada zajímavých nápadů vzniká náhodou. Jak říká Ondřej Procházka, společnost Citationtech původně vznikla pro tvorbu produktových vizualizací a v souvislosti s tím se také zabývá algoritmy počítačového vidění. Počátek práce na službě Melown.com přibližně splýval s uvedením šikmých snímků na serveru Mapy.cz.

„Napadlo nás, že by naše algoritmy šlo využít i pro jejich zpracování. O několik měsíců později jsme již měli funkční prototyp. Dnes máme produkt, který se může směle měřit s globální konkurencí. Spolupráce se serverem Mapy.cz v tomto ohledu sehrála nezastupitelnou roli.“

Melown Maps je komerční softwarový systém pro vytváření 3D modelů krajiny z leteckých fotografií. Jejich vstupem jsou nekalibrované letecké snímky, výstupem je georefencovaný 3D model, přímo distribuovatelný po internetu do uživatelova prohlížeče. Důležité při celém procesu zpracování dat je fakt, že zpracování je plně automatizované a bez manuálních zásahů operátora.

Můžeme se ptát, zda skutečně potřebujeme pro lepší orientaci 3D vizualizaci terénu a povrchu. Vypadá to však, že v budoucnu se s trojrozměrným realistickým zobrazením, které bylo výsadou především počítačových her, budeme setkávat častěji.

Firma Seznam.cz v souvislosti s trojrozměrným zobrazením 10 procent území České republiky předstihla firmu Google, která naopak tvorbu 3D opustila v okamžiku, kdy software SketchUp prodala v roce 2012 americké společnosti Trimble.

A třeba si v blízké budoucnosti budete moci také své město či domek vytisknout trojrozměrně, jako to mohou se svým územím udělat Norové.

geobusiness-magazine-melown-maps-citationtech-ivo-lukacovic-w600
Ukázka zobrazení polského hradu Krasiczyn