Pokud jste se 10. října nemohli zúčastnit semináře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o jejich službách, máte znovu příležitost. Již ve středu 7. listopadu se pro velký zájem uskuteční znovu.

Seminář má název Naše data blíž k Vám. Je určen uživatelům prostorových dat a zájemcům o užití datových služeb poskytovaných rezortem zeměměřictví a katastru, především prostřednictvím Geoportálu ČÚZK.

Akci 10. října uspořádal Zeměměřický úřad, který je správcem Geoportálu, spolupořadatelem byla společnost Intergraph CS, hlavní dodavatel geoportálového řešení.

V zaplněném sále, tedy před téměř stovkou účastníků, vystoupili nejprve zástupci resortu ČÚZK. Ve svých příspěvcích seznámili posluchače s novinkami v poskytování dat z KN a RÚIAN. Následovala vystoupení Zeměměřického úřadu o tvorbě, zpracování a poskytování prostorových dat ve správě ZÚ. V dalších rezortních příspěvcích nebyla opomenuta návaznost na směrnici INSPIRE, podle níž jsou data a služby harmonizovány. Následovala prezentace Intergraph, v níž zástupce společnosti informoval o technologických novinkách publikace prostorových dat, zvláštní pozornost byla věnována zpřístupňování prostorových dat pomocí mobilních aplikací.

Poslední blok semináře byl věnován uživatelům. Ti ve svých vystoupeních prezentovali příklady řešení pro užití prostorových dat a síťových služeb na nich založených. Možnosti Národního geoportálu INSPIRE uvedl příspěvek z agentury CENIA, užití prostorových dat v praxi bylo prezentováno českým statistickým úřadem. Blok uzavírala vystoupení zástupců ministerstva vnitra, správce rozvodných sítí a státní správy.

Jmenovitě je uveden přehled příspěvků v následujícím přehledu:

Naše data blíž k Vám, z ISKN, ISÚI, RÚIAN…Petr Souček, Martin Šmejkal (ČÚZK)
Zeměměřický úřad –představení úřadu, působnost, datové sady a produkty Danuše Svobodová (ZÚ)
Data a služby poskytované Zeměměřickým úřadem – Geoportál ČÚZKPetr Dvořáček (ZÚ)
Geoportál ČÚZK z pohledu dodavatele Jakub Svatý (Intergraph)
 Síťové služby jako odraz plnění směrnice INSPIRE Ivana Svatá (ČÚZK)
Sdílení dat na Národním geoportálu INSPIRE Lenka Jirásková (CENIA)
Využívání služeb ČÚZK pro statistické úlohyZdeňka Udržalová (Český statistický úřad)
Využití dat ČÚZK v GIS Policie ČRVojtěch Bravenec (Policie ČR)
Využití geografických dat v E.ONPavel Štengl (E.ON)
Využití služeb ČÚZK na Krajském úřadě JM krajeMilan Pachta (Jihomoravský kraj)

Seminář s prakticky stejným obsahem se uskuteční letos ještě jednou, ve středu 7. listopadu.