Mezinárodní kongres o bezpečnosti v dopravě ROSALINE 2013 se bude konat koncem dubna během bratislavského autosalonu.

Akce ROSALINE 2013, kterou pořádá Sdružení pro dopravní telematiku, se uskuteční ve dnech 23. až 25. dubna 2013 na výstavišti INCHEBA EXPO Bratislava. V té době můžete rovněž navštívit 23. mezinárodní autosalon.

Do 15. března můžete přihlásit na kongres svůj referát.

Tematické okruhy kongresu

1) Stratégia, legislatíva a politika

– Európske stratégie bezpečnosti v doprave
– Dopravno-bezpečnostná legislatíva
– Národná koncepcia bezpečnosti premávky
– Medzinárodná spolupráca
– Harmonizácia bezpečnostných limitov
– Metodika vyčíslenia dopadov bezpečnostných opatrení

2) Edukácia a prevencia

– Hodnotenie implementácie bezpečnostných opatrení
– Európske skúsenosti s výchovou a prevenciou
– Hlavné nástroje prevencie v rámci bezpečnosti dopravy
– Dopravno-bezpečnostné kampane pre širokú verejnosť
– Celoživotné vzdelávanie a školenie profesionálnych vodičov
– Dopravná výchova žiakov a študentov

3) Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti

– Rozbor typov priestupkov vodičov a ich príčin
– Odhaľovanie porušovania dopravných predpisov
– Dopravná telematika ako nástroj vynucovania pravidiel bezpečnosti
– Národné skúsenosti s vymáhaním sankcií
– Cezhraničná spolupráca pri vymáhaní sankcií
– Európske skúsenosti a iniciatívy

4) Cestná infraštruktúra a bezpečnost

– Posudzovanie vplyvu bezpečnosti ciest
– Úloha bezpečnostných auditov
– Manažment bezpečnosti cestnej siete
– Bezpečnosť dopravy v mestách
– Kontroly bezpečnosti dopravy
– Bezpečnosť v tuneloch a na železničných priecestiach

5) Technológie na zvýšenie bezpečnosti

– Moderné prvky aktívnej bezpečnosti vo vozidlách
– Aplikovanie pasívnej bezpečnosti v cestnej doprave
– Úloha dopravnej telematiky pri zvyšovaní bezpečnosti v doprave
– Pokročilé systémy riadenia dopravy a detekcia nehôd
– Význam kozmických technológií pre bezpečnosť
– Európske technologické programy a projekty

6) Veda a výskum

– Dopravná psychológia
– Bezpečné vozidlo
– Synergia vozidla, ľudského faktora a dopravnej infraštruktúry
– Testy a merania (crash testy)
– Vplyv prepravy nebezpečných, nadrozmerných nákladov na bezpečnosť
– Projekty výskumu bezpečnosti dopravy

Základním posláním Sdružení pro dopravní telematiku je docílení urychleného rozvoje dopravní telematiky v pozemních komunikacích, železniční, vodní i letecké dopravě.