foto-gisacek-2012-autor-michal-kacmarik

Studentská konference GISáček se koná již šestnáct let vždy počátkem května v Ostravě. Letos to budou dny 9. a 10. května.

Konference GISáček je určená studentům vysokých škol, kteří na ní mají příležitost vyzkoušet si prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Konference je otevřená všem studentům bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů.

foto-gisacek-2012-autor-michal-kacmarik

Firmy využívají konferenci v Ostravě k „draftování“ studentů do týmu přímo na místě. Využívají příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

Letos je nově zařazena kategorie Praktické dovednosti, kde budou účastníci soutěžit v praktických dovednostech při zpracování prostorových dat na počítači.

A nově je také připraven seminář Introduction to C#, v rámci, kterého budou účastníci seznámeni i s vývojem Add-ins for ArcGIS (v angličtině).