Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země uspořádá svůj 23. kongres ve dnech 12. až 19. července 2016 v Praze. Rozhodnutí padlo na čtvrtém valném shromáždění ISPRS v australském Melbourne.

Česká Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země o tomto rozhodnutí na svém webu uvádí:

Bylo to právě těsně před kongresem ve Vídni v roce 2010, kdy Česká republika odeslala svou nabídku organizovat XXIII. kongres ISPRS v Praze v roce 2016. Po kontrole prostor Kongresového centra prezidentem ISPRS profesorem Orhanem Altanem v září v roce 2011 bylo Praze doporučeno pokračovat v přípravě nabídky kongres v Praze hostit. Bylo tedy nutno podniknout základní nutné kroky k propagaci organizace kongresu. Byla připravena tzv. Bidding Book popisující SFDP, město Prahu, podmínky v České republice pro organizaci kongresů. Nedílnou její součástí pak byly i doporučující dopisy od ministrů, primátora hlavního města Prahy, rektora ČVUT, ředitele Kongresového centra a ředitele Prague Convention Bureau. SFDP připravila své nové internetové stránky a sestavila národní zprávu, která byla spolu s nabídkovou knihou věnována každé národní delegaci valného shromáždění ISPRS. SFDP připravuje kongres v odborné spolupráci s okolními státy – Německem, Polskem, Rakouskem a Slovenskem na základě dohody o společných projektech a technických exkurzích na vybraná pracoviště.

Přípravný výbor spolu s firmou Maxin PRAGUE zorganizoval celý pobyt českých zástupců v Melbourne. Jednou z akcí byl český večer, který se konal 26. 8. v Česko-slovenské restauraci a jehož se zúčastnilo cca 60 pozvaných hostů. Program se skládal z přivítání hostů předsedkyní SFDp a chargé d’affaire z Canberry Ing. Radimem Pelclem. Další částí programu bylo předání Ceny za humanismus profesoru Shunji Muraiovi, významnému světovému odborníkovi, organizátorovi kongresu ISPRS v roce 1988 v Kyotu a prezidentovi ISPRS v letech 1992 – 1996 za knihu, kterou věnoval obětem katastrofy způsobené vlnou cunami v roce 2011 Learning from the East Japan Tsunami and Meltdown at Fukushima NPS. Tuto knihu pojal jako soubor lidských příběhů, inventuru katastrofy a poučení pro budoucnost.

Všichni členové valného shromáždění dostali drobný dárek, národní zprávu a Bidding Book, to vše uložené v tašce s českou Během celého kongresu měla SFDP svůj stánek, jehož provoz a vybavení byl podporován firmami Auletris, Aquaprocon, Czech Convention Bureau, Maxin Prague, Geodis Brno a Českým vysokým učením technickým v Praze. Na stánku se zájemci seznamovali s Prahou, Českou republikou a výhodami uspořádání kongresu v Praze a dostávali drobné dárky a propagační materiály i české mini vlaječky ve formě samolepek na své visačky. Velkou pomoc v Melbourne poskytl českým představitelům i volitel za Slovensko – Ing. Peter Barták.

V pondělí 27. 8. na druhém valném shromáždění představila předsedkyně SFDP nabídku SFDP organizovat kongres v Praze formou powerpointové prezentace. V rámci ní byl předveden interaktivní film, který formou dialogu L. Halounové ve filmu a L. Halounové na podiu shromáždění v Melbourne přiblížil krásy Prahy a Čech a vhodnost Prahy jako kongresového města. V závěru bylo uvedeno, že jedno procento z vybraného vložného bude věnováno The ISPRS Foundation, která podporuje především mobilitu a účast na konferencích studentů z rozvojových zemí. V pondělí se konala večeře soupeřící Francie, která nabízela Paříž jako kongresové město, v blízké francouzské restauraci, kam byla pozvána i předsedkyně SFDP.

Volby proběhly na III. valném shromáždění ve středu 29. 8. 2012. Po sečtení hlasů prezident ISPRS nejprve prohlásil, že příští kongres se bude konat ve městě, jehož jméno začíná na písmeno p a poté dodal, že to bude v České republice. Čeští představitelé – předsedkyně SFDP, profesor Milan Konečný z Masarykovy univerzity a Ing. V. Šafář z firmy Geodis, jako volitel a poradce za Českou republiku, přijímali skutečně velkou řadu gratulací od účastníků kongresu. L. Halounová byla ratifikována ředitelkou kongresu, a tím se stala i členkou Councilu, vrcholného orgánu ISPRS, na období 2012 – 2016.

31. 8. na IV. valném shromáždění přednesla předsedkyně SFDP Ing. Lena Halounová stručnou informaci o budoucím kongresu a místě, kde se bude konat, a převzala symbolickou v tomto roce poprvé představenou digitální vlajku ISPRS. Tak se tedy Praha stala oficiálním místem XXIII. kongresu ISPRS pro rok 2016 a předsedkyně SFDP první ženou, která bude vykonávat funkci ředitelky kongresu ISPRS.

Nový výbor ISPRS na období 2012 až 2016, na snímku zleva stojí Chen Jun, prezident, Christian Heipke, generální sekretář, Lena Halounová, Orhan Altan, první viceprezident, Marguerite Madden, druhý viceprezident a Jon Mills, pokladník