KRÁTCE

Postřehy z letošní konference Mapy jsou pro každého

konference Mapy jsou pro každého 2017 / GeoBusiness


Jaká byla konference Mapy jsou pro každého, která se letos konala počátkem června v Milovech na Vysočině?

Zácpy, znečištěné ovzduší, nehody a kolonizace vzácného prostoru v ulicích měst motorovou dopravou jsou problémy, které univerzálně spojují města na celé planetě. Problémy městské motorové mobility kromě předem marných pokusů o řešení skrze zkapacitňování komunikací a parkování však přitahují i inovátory nabízející nestandardní řešení. Mezi inovátory se dnes řadí i globální koncerny typu VW či Toyota, které rozpoznaly, že klasické individuální automobilové dopravě ve městech dlouhodobě zvoní hrana.

Příležitostí pro automobilový průmysl, je změna orientace z „pouhé“ výroby a prodeje aut na prodej a zajišťování mobility. Automobilky hledají nové byznys modely a řešení mobility, které nahradí očekáváný výpadek tržeb způsobený nižšími prodeji automobilů.

Ultimátním cílem je provoz autonomních vozidel – pojízdných pohovek a kanceláří, komunikujících s okolními automobily a prostředím, a které se obejdou bez člověka jako řidiče.

Komplexní řešení zahrnuje více segmentů mobility, například tvorby systémů chytrého parkování, sdílení aut a jízd, tzv. carsharing a carpooling.

Na konferenci Mapy jsou pro každého zazněly i další příspěvky, které se dotýkaly mobility. Příspěvek „Mrtvá města?“ si skrze porovnání fotografií náměstí různých měst vtipně hraje s představou, že parkoviště na centrálních náměstích přináší „život“ do města. Příspěvek „Kudy se lidé dopravují do práce?“ ukazuje možnosti mapování mobility obyvatel měst za použití digitálních technologií.

Zástupce firmy Alta Go se věnoval podpoře nemotorové mobility ve městě. A z referátu „Využití fuzzy modelů při hodnocení obtížnosti cyklotras“ vyplynulo, že navigace pro lidi, cestující na kole, může být mnohem sofistikovanější, než si běžně dovedeme představit.

Referáty

Pokud si chcete přečíst jednotlivé referáty, máme jejich přehled.