Sleva na software ProGEO

KRÁTCE

PDF v souřadnicích: GeoPDF

coordinates-featured
Portable Document Format (PDF) se stal v uplynulých letech standardem pro sdílení dokumentů u nichž je třeba jistoty, že u každého uživatele budou vypadat totožně. Uplatnění našel v mnoha oborech, v oblasti počítačové grafiky se stal i výměnným formátem dostatečně kvalitním i pro tisk a nevyhnul se obloukem ani mapám.

[singlepic id=66 w=320 h=240 float=left]Portable Document Format (PDF) se stal v uplynulých letech standardem pro sdílení dokumentů, u nichž potřebujete mít jistotu, že je každý příjemce uvidí totožně. Formát našel uplatnění v řadě oborů v počítačové grafice se stal i výměnným formátem dostatečně kvalitním i pro tisk. Nevyhnul se obloukem ani mapám.

PDF a podpora vrstev

Formát PDF původně vyvinula společnost Adobe Systems na počátku 90. let. Postupně se z něj stal otevřený formát pro zobrazování 2D dokumentů. K jeho prohlížení stačilo jediné – instalace prohlížeče Adobe Reader, který je dodnes distribuován zdarma. To přispělo k jeho postupnému rozšíření a dnes můžeme říct, že snad každý uživatel počítačů přišel s „pé-dé-efkem“ do kontaktu. Postupně se kolem PDF zrodil samostatný segment software. Existuje řada lepších a dokonalejších prohlížečů pro 2D i 3D dokumenty (i když s 3D už to není tak „růžové“). Svých následovníků se v souvislosti s PDF dočkaly také digitální mapy a geoprostorová data.

Formát PDF je pro publikování grafických výstupů velmi vhodný, a to i včetně mapových výstupů. To dobře ví ve firmě Esri, proto je v programu ArcGIS věnována exportu do tohoto formátu velká pozornost.

Jejím výsledkem je podpora zobrazování jednotlivých vrstev a souřadnic a v případě nastavení v programu Adobe Acrobat můžete měřit také délky a plochy. Používat takové výstupy v mobilních GPS zařízeních či pořizovat v takto vytvořeném PDF souboru vlastní geodata však nelze. K tomu je třeba jít o krok dále, například směrem ke GeoPDF.

GeoPDF

V roce 2007 zveřejnila společnost TerraGo svůj formát GeoPDF, který rozšiřuje možnosti práce s geodaty. Nejde tedy o žádnou žhavou novinku, na druhou stranu ale ani o vyhaslý a vychladlý kráter a tento formát se stále vyvíjí. Mluvíme o „formátu“, i když se tomuto označení firma TerraGo brání a raději GeoPDF označuje jako platformu, na které můžete vytvářet další geoaplikace.

Možná by tyto rozpory mohl vyřešit každý ze čtenářů tohoto článku vlastním testováním GeoPDF.

GeoPDF je však dnes především registrovaná značka spojená výhradně se společností TerraGo, nestala se tedy standardem pro používání geodat v PDF, i když tyto ambice možná na počátku měla.

Jak použít?

Aby nebylo vše tak snadné, začneme od konce – jak se používá hotový soubor GeoPDF a co je k tomu potřeba? Jako koncový uživatel, vybavený prohlížečem Adobe Reader alespoň ve verzi 8.1.7, budete potřebovat jen TerraGo Toolbar. To je zásuvný plugin, zdarma stažitelný ze stránek firmy (je nutná bezplatná registrace).

Po instalaci budete mít k dispozici dvě sady nástrojů. První je GeoPDF Toolbar, který umožňuje měřit délky i plochy, lehce se přenést pro lepší orientaci do Google Maps či spolupracovat se zařízením GPS.

[singlepic id=67 w=320 h=240 float=left]Druhou sadou nástrojů je GeoMark PDF, jež vám umožní vkládat pomocí jednoduchých nástrojů v podobě linií a polygonů vlastní objekty do hotového dokumentu, také umísťovat lokalizované poznámky, importovat a exportovat další objekty v podobě takzvaných GeoMarks. Těmi mohou být prostorová data třetích stran, například vytvořená v programech Esri ArcMap či Bentley MicroStation.

S trochou nadsázky můžete tedy vytvářet geodata v prostředí Adobe Reader, jakkoliv se to může zdát neobvyklé. To vše však má jednu podmínku – pro jakoukoliv úpravu musí být v dokumentu povoleno úpravy obsahu (tj. soubor nesmí být zamčen heslem pro úpravy).

Jak vytvořit?

Jakým způsobem můžeme naše cenné mapové projekty přetvořit do GeoPDF a rozšířit mezi uživatele?

Původně se používal exportní plugin Map2PDF od TerraGo. Ten vytvářel výstupy z mapových projektů, vytvořených v Esri ArcGIS, Intergraph GeoMedia či z rastrového Erdas IMAGINE.

Tento plugin byl ovšem nahrazen – nově je k dispozici extenze TerraGo Publisher. Firma si své silné nástroje cení poměrně vysoko, až na několik tisíc dolarů.

To myšlenku GeoPDF posouvá do rukou velkých společností, jež produkují velké sady map a distribuují je svým uživatelům. Příkladem může být Geologická služba USA (USGS, United States Geological Survey), která si zvolila GeoPDF jako výstupní formát pro distribuci svých map v roce 2007.

Jednotlivci z řad uživatelů však takto hluboko do kapsy nesáhnou.

[singlepic id=65 w=500 h=240 float=]

K čemu jsou vlastně lokalizované dokumenty v PDF dobré?

I když se tento důvod může zdát v době mashupů i silných mapových portálů pošetilý, umožňuje uživateli používat dokumenty bez nutnosti být online a vám, jako tvůrci map, vytvořit mapový dokument se všemi nespornými výhodami formátu PDF.

A to se někdy může hodit.

/* ]]> */