KARTOGRAFIE SOUTĚŽE

Kdo vyhrál ocenění Mapa roku

Česká kartografická společnost letos uspořádala v pořadí již 19. ročník soutěže Mapa roku.

Odborná komise České kartografické společnosti hodnotila přihlášená kartografická díla, vydaná v roce 2016. Do soutěže mohlo být přihlášeno mapové dílo, které bylo vydáno na území České republiky v roce 2016 a neporušovalo autorský zákon.

Soutěž Mapa roku měla kategorie

 • Atlasy, soubory a edice map,
 • Samostatná kartografická díla,
 • Kartografická díla pro školy,
 • Studentské kartografické kvalifikační práce,
 • a Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu.

O titul Mapa roku 2016 soutěžilo celkem 111 produktů, které do soutěže přihlásilo 22 producentů z celé České republiky.

Počet přihlášených produktů dle kategorií

Atlasy, soubory a edice map – 19
Samostatná kartografická díla – 69
Kartografická díla pro školy – 6
Kartografické výsledky studentských kvalifikačních prací – 10
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 7

vítězové soutěže Mapa roku 2016 / foto Josef Rančák / časopis GeoBusiness
Vítězové soutěže Mapa roku 2016 / foto Josef Rančák

Nominace a vítězná díla soutěže Mapa roku 2016

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byla nominována díla:

 • Atlas životního prostředí v Libereckém kraji – Liberecký kraj
 • České, moravské a slovenské hory — sada 3D pohlednic – Kartografie HP
 • Edice map v měřítku 1 : 15 000 – Nakladatelství ROSY
 • Edice M.A.P.S. Num. 6, 7 — Topografické ortofotomapy – Univerzita Palackého v Olomouci
 • Edice tematických map Česka v měřítku 1 : 500 000 – Kartografie PRAHA

Vítězem se stala sada 3D pohlednic České, moravské a slovenské hory od Kartografie HP. Ocenění převzali manželé Prášilovi, majitelé firmy Kartografie HP.

V kategorii Samostatná kartografická díla byla nominována následující díla:

 • Nitriansky kraj cyklomapa 1 : 100 000 – SHOCart
 • Tipy na cyklovýlety 2017 — kalendář – SHOCart
 • CHKO Brdy 1 : 25 000 – Geodézie On Line
 • Papírové modely starých glóbů – Hvězdný glóbus Isaac Habrecht II. – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
 • Krkonoše 1 : 50 000 – TRASA

Vítězem se stala mapa Nitriansky kraj cyklomapa 1 : 100 000 od nakladatelství SHOCart. Ocenění převzal Ladislav Cirhan, jednatel firmy SHOCart.

V kategorii Kartografická díla pro školy byla nominována díla:

 • Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol – Kartografie PRAHA
 • Česká republika – školní atlas, interaktivní verze Flexibooks – Kartografie PRAHA

Vítězem se stala sada Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol od Kartografie PRAHA. Ocenění převzala Milada Svobodová, ředitelka Kartografie PRAHA, a Lenka Olivová, editorka tohoto díla.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány produkty:

 • Virtuální sbírka starých glóbů – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
 • Česká republika – školní atlas, interaktivní verze Flexibooks – Kartografie PRAHA

Vítězem se stala interaktivní verze školního atlasu Česká republika ve verzi Flexibooks od společnosti Kartografie PRAHA. Ocenění převzala Milada Svobodová, ředitelka Kartografie PRAHA, a Jan Ptáček, editor školních atlasů.

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány následující práce:

 • Tvorba animace bitvy ze starých mapových podkladu v prostředí GIS – Jakub Báča, Univerzita Karlova
 • Rekonstrukce zaniklé vesnice s využitím reálných 3D modelů – Lucie Králová, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Tvorba barevných stupnic podle stylu map – Andrea Hohnová, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Automatizace tvorby hodnotových měřítek kartodiagramů v prostředí ArcGIS for Desktop –    Radka Nováková, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Tematické mapy v autostereoskopickém provedení – Tomáš Králík, Univerzita Palackého v Olomouci

Vítězem se stala práce Andrey Hohnové z Univerzity Palackého v Olomouci s tématem Tvorba barevných stupnic podle stylu map. Ocenění převzal v zastoupení Tomáš Formánek, kamarád oceněné studentky, protože studentka je na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu.

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2016 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění. Tato ocenění jsou udělena mimo nominace.

Ocenění Mapa roku 2016 získal Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický za digitalizaci a zpřístupnění vzácných starých kartografických děl. Ocenění převzal Jiří Drozda, vedoucí výzkumného útvaru ODIS a Zeměměřické knihovny VÚGTK.

Ocenění Mapa roku 2016 získala Univerzita Palackého v Olomouci za trvalý inovativní přístup k produkci vědeckých a odborných tematických map a atlasů v edici M.A.P.S. Ocenění převzala Hana Dziková, ředitelka Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

Vybraná kartografická díla budou zaslána na Mezinárodní kartografickou výstavu, která se uskuteční letos počátkem července při příležitosti Mezinárodní kartografické konference ve Washingtonu.

/* ]]> */