DATA

Které jsou podle vás datové sady s vysokou hodnotou?

data-vysoka-hodnota-gb

Ministerstvo vnitra pořádá dne 8. ledna 2020 veřejnou konzultaci k datovým sadám s vysokou hodnotou.

Zapojte se do sběru návrhů datových sad s vysokou hodnotou v šesti kategoriích (geoprostorové údaje, pozorování Země a životní prostředí, meteorologie, statistika, společnosti a vlastnictví společností, mobilita), které budou povinně publikovány jako otevřená data napříč všemi členskými zeměmi EU jakožto součást nově schválené směrnice o otevřených datech.

Pravděpodobně využíváte, nebo berete v úvahu, při svých aktivitách informace z veřejné správy ČR a rádi byste měli přístup i k dalším informacím, pro něž by platila povinnost veřejné správy je zpřístupňovat veřejně, bezplatně, s neomezujícími podmínkami pro jejich užití a zajištěnou snadnou strojovou zpracovatelností.

Pokud ano, máte nyní možnost sami doporučit, jaké informace z veřejné správy by měly být takovým způsobem volně dostupné pro podporu Vašich aktivit. Stačí pouze využít jednoduchý webový formulář.

Při vlastních návrzích dejte prosím přednost těm, u nichž, dle Vašeho názoru, lze předpokládat, že mohou mít potenciál:

  • pomáhat při vytváření příjmů,
  • být prospěšné vysokému počtu uživatelů, zejména malých a středních podniků,
  • vytvářet inovativní služby
  • vytvářet významné socioekonomické přínosy nebo přínosy v oblasti životního prostředí,
  • být kombinovány s jinými datovými soubory.

Žádost o zapojení do celostátního sběru takových návrhů je součástí celoevropské aktivity, jejímž cílem je ve spolupráci všech členských států EU vytvořit seznam tzv. datových sad s vysokou socio-ekonomickou hodnotou, které budou povinně publikovány jako otevřená data napříč všemi členskými zeměmi EU. Jedná se o konkrétní doplnění směrnice EU o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru, která byla novelizována v letošním roce. Více o této novele se dozvíte v tomto článku. MV ČR jakožto koordinátor agendy otevřených dat za ČR do tohoto seznamu přispívá, a v současnosti nám jde o to, aby se do seznamu dostala data, která Vy, jakožto organizace či firma ke své činnosti reálně potřebujete, případně jaká data by v budoucnu mohla pomoci při rozvoji Vašich aktivit.

Na závěr nám dovolte Vás pozvat na Ministerstvo vnitra, kde proběhne 8. 1. 2020 od 16:00 veřejná konzultace k výše představené celoevropské aktivitě, jakož i k představení současných aktivit Ministerstva vnitra na poli otevřených dat a diskuze k nim. Jednání proběhne v budově Centrotex na adrese nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4-Nusle, přijďte se s námi pobavit a předat nám Vaše požadavky na data.

/* ]]> */