INSPIRACE Kalendář událostí UDÁLOSTI

Kdo bude přednášet na konferenci GIS Esri v Praze?

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2013 se v Praze bude konat další ročník každoroční konference uživatelů GIS Esri, kterou pořádá firma Arcdata Praha. Pořadatelé každoročně zvou inspirující řečníky.

Jako jednotící téma letošního úvodu konference GIS Esri Arcdata Praha zvolila krajinu, její proměny a význam pro lidskou společnost. Životní prostředí se neustále vyvíjí v prostoru i čase a jeho současný vzhled a funkce jsou výsledkem mnohaletého vývoje. Pro pochopení toho, co se děje nyní, potřebujeme znát také historické souvislosti.

Vladislav Rapprich je odborníkem na vulkanické procesy a horniny vulkanického původu je předsedou Odborné skupiny vulkanologie při České geologické společnosti a členem Mezinárodní asociace vulkanologie a chemismu zemského nitra (IAVCEI). Vedle výzkumu vulkanických nebezpečí ve Střední Americe a Etiopii se věnuje i evropským sopkám a jejich vlivu na naši společnost. V loňském roce vydal turistického průvodce po českých sopkách.

Ivan Bičík je vedoucím sekce regionální geografie při České geografické společnosti se ve své práci věnuje problematice dlouhodobých změn ve využívání krajiny, přeměnou přírodního prostředí na prostředí vytvářené člověkem (land use) a tvorbou regionálních a mikroregionálních analýz pro řídící a projektovou sféru. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jiří Hladík je ředitelem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v minulosti pracoval na ministerstvu pro místní rozvoj a na ministerstvu zemědělství, byl asistentem prezidenta Agrární komory ČR a v letech 2003–2007 vedl Ústřední pozemkový úřad. Je členem řady odborných organizací (za všechny jmenujme například Asociaci pro vodu v krajině České republiky) a vědeckých rad předních českých vysokých škol a výzkumných ústavů specializujících se na zemědělství.

Bernard Szukalski pracuje v Esri od roku 1986. Původním zaměřením chemik a biolog začal svoji pouť geoinformatikou na pozici oborového specialisty a v průběhu následujících let se účastnil mnoha GIS projektů, od vývoje vlastního software až po jeho implementaci v různých oborech. Dnes je v Esri jednou z nejpovolanějších osob na ArcGIS Online.

Do 18. října se můžete registrovat se slevou, poté už bez slevy. Registrační formulář najdete na webu Arcdata Praha.

/* ]]> */