KRÁTCE

Kde by se daly sehnat letecké měřické snímky Podkarpatské Rusi?

Student kartografie a geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze shání pro svoji práci letecké měřické snímky Podkarpatské Rusi.

Do redakce GeoBusinessu jsme dostali prosbu o pomoc.

Pavlo Kryshenyk, student kartografie a geoinformatiky, který před pár dny obhájil svojí bakalářskou práci 3D vizualizace rekonstruovaných sídel ve webovém prostředí, by rád pokračoval v započaté práci.

Pavlo Kryshenyk chce vytvořit trojrozměrnou rekonstrukci náměstí ve městě Užhorod z doby první republiky (bývalé hlavní město Podkarpatské Rusi, dnes Ukrajina). Model je ke zhlednutí na https://timemachine.comuv.com/ungvar.html (budete potřebovat mít nainstalovaný zásuvný modul Google Earth).

Problémem a nedostatkem Kryshenykova modelu je absence podkladové vrstvy pro vizualizaci 3D budov. Běžným zdrojem pro podkladovou vrstvu je letecký měřičský snímek. Student předpokládá,  že takové snímkování měst Podkarpatské Rusi v době 1. ČSR probíhalo. Po  roce 1945, kdy celá Podkarpatská Rus byla po dobu 46 let okupovaná SSSR, mohly být všechny snímky od československých vojenských topografických orgánů konfiskovány. Kryshenko neztrácí naději, že by něco z leteckého snímkování Užhorodu pozbylo.

Na Ukrajině však byl jakýkoli přístup k prvorepublikovým LMS bohužel odmítnut.

Víte-li, jak situaci vyřešit, kontakt na Pavla Kryshenka je kryshenykpavlo@gmail.com; jeho univerzitní profil je https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?doo=detail&did=132448 Vedoucím jeho bakalářské práce byl RNDr. Přemysl Štych.

/* ]]> */