Sleva na software ProGEO

GEOGRAFIE KARTOGRAFIE

Vychází Atlas náboženství Česka

Atlas náboženství Česka, nakladatelství Karolinum / GeoBusiness

Vychází Atlas náboženství Česka, obsahující první ucelenou geografickou analýzu náboženství.

Atlas náboženství Česka je první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzou náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po sametové revoluci v roce 1989.

224stránková publikace, kterou vydalo nakladatelství Karolinum, je dílem širšího kolektivu autorů pod vedením Tomáše Havlíčka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty na Univerzitě Karlově v Praze.

Publikace je rozdělena do tří částí. První seznamuje s regionálním rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel. Druhá část obsahuje rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu deseti modelových území. V třetí části atlasu autoři analyzují souvislosti náboženství a vybrané prostorové, socioekonomické a demografické jevy.

Každá kapitola má kartografickou a textovou část, které vysvětlují rozložení analyzovaného jevu v prostoru v obecném kontextu. Atlas tedy vysvětluje prostorové aspekty religiozity české společnosti a reflektuje její minulý i současný vývoj, rozmanitost a ovlivnění globálními trendy.

Atlas náboženství Česka, nakladatelství Karolinum / GeoBusiness

Dle recenzenta publikace Vladimíra Baara je Atlas náboženství Česka „velmi přínosným kartografickým dílem, které je svým zpracováním přístupné širší veřejnosti. Je to první dílo tohoto zaměření v Česku, a byť by se mohlo zdát, že v převážně ateizované společnosti nemá náboženství velký význam, hlubší analýza a kartografické zpracování tohoto fenoménu lidské společnosti je i pro českou společnost nesmírně důležité.“

Křest nové publikace se uskuteční 18. ledna 2018 od 16:00 v učebně Z4 Přírodovědecké fakulty UK v Praze (Albertov 6).

Cena publikace je 750 Kč. V e-shopu univerzitního nakladatelství Carolinum na publikaci dostanete slevu 15 procent.

/* ]]> */