Sleva na software ProGEO

HACKATHON

Zúčastněte se háčkování státu

Hackuj stát 2018 / GeoBusiness

V pořadí druhý hackathon, který pořádá Národní kontrolní úřad, se bude konat 14. a 15. září 2018.

Datové sady

Do hackathonu, tedy dvoudenního intenzívního kódování, se zapojila celá řada institucí. K dispozici budou následující datové sady, ze kterých můžete i vy „uhackovat“ svoji novou aplikaci.

instituce datová sada
ČSSZ Důchodové pojištění
ČSSZ Nemocenské pojištění
ČSSZ OSVČ
ČSSZ Zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚ Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Cizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví (zatím není zveřejněno)
ČSÚ Dokončené byty v obcích
ČSÚ Kapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚ Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ Obyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚ Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
ČSÚ Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚ Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚ Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚ Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobky
ČSÚ Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje
ČSÚ Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚ Volební výsledky za všechny typy voleb od roku 2004
ČSÚ Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle zemí (zatím není zveřejněno)
ČSÚ Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČTÚ Faktury
ČTÚ Kontroly a pokuty
ČTÚ Netmetr
ČTÚ Pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ Pokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚ Rozpočet
ČTÚ Šetření rušení
ČTÚ Využití rádiového spektra
ČÚZK Adresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZK Adresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZK Budovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZK Číselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Číselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZK Katastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZK Katastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK Počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZK RÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZK Úhrnné hodnoty druhů pozemků v CSV
ČÚZK Územní správní jednotky (AU) dle INSPIRE
MF ARES – Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MF CEDR – Centrální registr dotací
MF Vybraná data ze Státní pokladny
MS Statistické listy insolvenčního řízení (legenda)
MV Obsazovaná služební místa
MV Seznam datových schránek
MV Smlouvy v Registru smluv
NKÚ Databáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb
NKÚ Kontrolní akce
NKÚ Kontrolované osoby
SOÚ AV ČR České panelové šetření domácností (CHPS) (2015, 2016)
SOÚ AV ČR International Social Survey Programme ISSP (1992-2015)
SOÚ AV ČR Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce (2015)
SOÚ AV ČR Výzkum CVVM – Naše společnost (2001-2018)
SOÚ AV ČR Výzkum IVVM – Naše společnost (1989-2000)

Registrace

Přihlašovací formulář, ve kterém můžete přihlásit svůj tým, najdete na https://www.hackujstat.cz/

/ úvodní foto Charles Deluvio @Unsplash

/ Možná se ptáte, proč je v nadpisu článku místo „hackuj stát“ nebo „hackování státu“ použito „háčkování“. Protože když jsem hledal stránky akce, tak mi pokaždé, když jsem v Googlu zadal „hackovani“, vypadlo „háčkování“…

/* ]]> */