HACKATHON

Zúčastněte se háčkování státu

Hackuj stát 2018 / GeoBusiness

V pořadí druhý hackathon, který pořádá Národní kontrolní úřad, se bude konat 14. a 15. září 2018.

Datové sady

Do hackathonu, tedy dvoudenního intenzívního kódování, se zapojila celá řada institucí. K dispozici budou následující datové sady, ze kterých můžete i vy „uhackovat“ svoji novou aplikaci.

institucedatová sada
ČSSZDůchodové pojištění
ČSSZNemocenské pojištění
ČSSZOSVČ
ČSSZZaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSÚBilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011
ČSÚCizinci (bez azylantů) podle státního občanství, věku a pohlaví (zatím není zveřejněno)
ČSÚDokončené byty v obcích
ČSÚKapacity hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚNaděje dožití v okresech a správních obvodech ORP
ČSÚNávštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚObyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869
ČSÚObyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích
ČSÚObyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
ČSÚObyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011
ČSÚPohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce
ČSÚPrůměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobky
ČSÚRegionální účty za regiony soudržnosti a kraje
ČSÚUchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí
ČSÚVolební výsledky za všechny typy voleb od roku 2004
ČSÚZahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle zemí (zatím není zveřejněno)
ČSÚZemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČTÚFaktury
ČTÚKontroly a pokuty
ČTÚNetmetr
ČTÚPokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚPokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚRozpočet
ČTÚŠetření rušení
ČTÚVyužití rádiového spektra
ČÚZKAdresní místa s volebními okrsky z RÚIAN v CSV
ČÚZKAdresní místa z RÚIAN v CSV
ČÚZKAdresy (AD) dle INSPIRE
ČÚZKBudovy (BU) dle INSPIRE
ČÚZKČíselníky ISKN (seznamy katastrálních území, katastrálních pracovišť, atd.) v CSV formátu
ČÚZKČíselníky RÚIAN/ISÚI (seznamy obcí, ulic, zrušená adresní místa, atd.) v CSV formátu
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu DGN
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu DXF
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu SHP
ČÚZKKatastrální mapa ve formátu VFK
ČÚZKKatastrální parcely (CP) dle INSPIRE
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZKPočty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZKRÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu VFR (GML)
ČÚZKRÚIAN (obce, katastrální území, základní sídelní jednotky, volební okrsky, atd.) ve formátu SHP
ČÚZKÚhrnné hodnoty druhů pozemků v CSV
ČÚZKÚzemní správní jednotky (AU) dle INSPIRE
MFARES – Administrativní rejstřík ekonomických subjektů
MFCEDR – Centrální registr dotací
MFVybraná data ze Státní pokladny
MSStatistické listy insolvenčního řízení (legenda)
MVObsazovaná služební místa
MVSeznam datových schránek
MVSmlouvy v Registru smluv
NKÚDatabáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb
NKÚKontrolní akce
NKÚKontrolované osoby
SOÚ AV ČRČeské panelové šetření domácností (CHPS) (2015, 2016)
SOÚ AV ČRInternational Social Survey Programme ISSP (1992-2015)
SOÚ AV ČRNeúplatné ženy? Genderové dimenze korupce (2015)
SOÚ AV ČRVýzkum CVVM – Naše společnost (2001-2018)
SOÚ AV ČRVýzkum IVVM – Naše společnost (1989-2000)

Registrace

Přihlašovací formulář, ve kterém můžete přihlásit svůj tým, najdete na https://www.hackujstat.cz/

/ úvodní foto Charles Deluvio @Unsplash

/ Možná se ptáte, proč je v nadpisu článku místo „hackuj stát“ nebo „hackování státu“ použito „háčkování“. Protože když jsem hledal stránky akce, tak mi pokaždé, když jsem v Googlu zadal „hackovani“, vypadlo „háčkování“…