Sleva na software ProGEO

HACKATHON

Výzva #1: Katalog nejlepších příkladů distančního vzdělávání v oblasti EBAG (eco-, bio-, agro-, geo-)

webinar-covid-19-inspire-hackathon-challenge-01

Současné období vyžaduje hledání a používání nových přístupů ke vzdělávání, včetně zdůraznění individualizovaného učení a výcviku a také implementace distančních (vzdálených) metod. Tato výzva v rámci Covid-19 INSPIRE hackathonu 2020 navazuje na projekty Rosie a CentraLab, zaměřené na vzdělávání a školení, včetně vývoje inteligentních katalogů.

covid19-inspire-hackathon-2020-challenge-1-centralab

covid19-inspire-hackathon-2020-challenge-1-tagpacker

Cílem této výzvy je vytvořit nástroj, tedy databázi a rozhraní pro uživatele, podporující přístup a orientaci v různých webových zdrojích.

Zaměřujeme se na tzv. segment EBAG (eco-, bio-, agro-, geo-), která pokrývá problémy spojené s ekologií, biovědami, zemědělstvím a geovědami.

Vyvinutý nástroj bude použit jako zdroj bezplatných materiálů, jakož i pro inspiraci a potenciální navazování kontaktů.

Hackathonová výzva zahrnuje následující úkoly:

  • Vytvořit a otestovat strukturu (model) databáze
  • Naplnit databázi
  • Zkontrolovat existující webové nástroje fungující jako katalogy s daty uživatelů
  • Integrovat databázový a katalogový nástroj
  • Vývoj nebo úprava webové aplikace pro práci s daty (pokud to bude nutné)

Mentory této výzvy jsou Otakar Čerba a Kristýna Čerbová.

Přihláška na webinář

/* ]]> */