Sleva na software ProGEO

HACKATHON

Vizualizace atraktivity venkova. Výzva #4 hackathonu Covid-19 INSPIRE Hackathon 2020

challenge-4-covid-19-inspire-hackathon-2020-f

V pondělí 12. října se uskuteční webinář (registrace) ke čtvrté výzvě Covid-19 INSPIRE Hackathonu, tentokrát se týkající projektu PoliRural.

Projekt PoliRural pro tuto výzvu číslo 4 (celkem je v hackathonu výzev třináct) připravil datový soubor, popisující atraktivitu venkova v Evropě z různých perspektiv, například z pohledu demografie, přírodního kapitálu, sociálního kapitálu, ekonomického pohledu, zemědělství či podmínek pro žití.

Úkol 1
Prvním úkolem této výzvy je najít relevantní metody pro hodnocení atraktivity venkova v regionech NUTS 3. Na základě stávajících technik (např. výpočet indexu, shlukování, analýza rozhodnutí s více kritérii) by metoda měla nabídnout nové poznatky a umožnit snadnější identifikaci podobností a rozdílů mezi regiony.

Aby výsledky byly snáze pochopitelné laiky, data by měla být vizualizována na mapě. Jaké kartografické parametry a grafické proměnné použít, to už je na uvážení týmů, které se rozhodnou na této výzvě pracovat.

Úkol 2
Druhý úkol se zaměřuje na prototypovou webovou aplikaci, která dynamicky zobrazuje údaje o atraktivitě venkova pro celou EU. Cílem je umožnit vlastní výběr jednotlivých regionů pro další srovnání. Výsledné klastry by měly být prezentovány jako uzly, které jsou seskupeny podle společných atributů. Obrázek níže ukazuje hypotetický klastrový diagram založený na vlastním výběru 12 oblastí.

Úkol 3
Třetím úkolem v rámci této hackathonové výzvy je umožnit uživatelům, pracujícím s mapami, podrobněji prozkoumat situaci na venkově v různých regionech. To by mělo být provedeno vytvořením vyskakovacího okna s kontextovými informacemi například o venkovských výzvách či stávajících pravidlech. Tým může v rámci tohoto úkolu pracovat pouze s jedním z uvedených regionů, viz následující odstavec.

Kontextové informace by měly být převzaty z pilotních informačních listů v rámci projektu PoliRural a z D4.4 Needs-Policies Canvas.

 1. BE251 Vlaams Gewest NUTS 2
 2. CZ02 Strední Cechy NUTS 2
 3. IE041 Border NUTS 3
 4. EL64 Sterea Ellada NUTS 2
 5. ES423 Cuenca NUTS 3
 6. ITF4 Puglia NUTS 2
 7. LV008 Vidzeme NUTS 3
 8. PL913 Warszawski zachodni NUTS 3
 9. SK Slovakia Slovensko NUTS 1
 10. FI1C2 Kanta-Häme NUTS 3
 11. FI1C3 Päijät-Häme NUTS 3
 12. MK North Macedonia NUTS 1

Do hackathonu se můžete přihlásit zde.

/* ]]> */