Sympozium GIS Ostrava 2013 se blíží. O jakých tématech se bude diskutovat?

Témata připravovaného sympozia jsou následující:

 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Implementace INSPIRE
 • Demografie dnešních měst
 • Migrační procesy a město
 • Sociálně vyloučené lokality
 • Kriminalita, extremismus a strach v městském prostředí
 • Územní plánování s využitím GIS
 • Geoinformatika a sociální jevy ve městech
 • Mikroanalýzy v městském prostředí
 • Zdroje dat a DPZ pro město
 • 3D modelování měst
 • Městské informační systémy a jejich vazba s GIS
 • Vizualizace procesů v městském prostředí
 • Geoinformatika pro sociální geografii a regionalistiku
 • Environmentální aplikace geoinformačních technologií
 • Aplikace geoinformačních technologií v zemědělství a lesnictví
 • Aplikace geoinformačních technologií v hornictví a geologii
 • Aplikace geoinformačních technologií v operačním a krizovém řízení
 • Aplikace geoinformačních technologií v dopravě
 • Vývoj GIS aplikací
 • Databázová řešení v GIS
 • Etické a legislativní otázky geoinformatiky
 • Vzdělávání v oblasti GI science
 • Popularizace geoinformatiky

Organizátoři sympozia GIS Ostrava 2013, která se bude konat 21. až 23. ledna, oznámili, že se zájemci mohou začít registrovat.

V průběhu sympozia se bude konat také celá řada zajimavých seminářů.

Semináře a exkurze

ARCDATA Praha

 • Seminář společnosti ARCDATA Praha, která je distributorem produktů společnosti ESRI.
 • Čeština.
 • Středa 10-15.

GEODIS

 • Seminář společnosti GEODIS.
 • Čeština.
 • Pondělí 10-12.

‘A name is a statement’. Linking real and virtual identity through geodemographics(Prof. Paul Longley, Department of Geography, University College London)

 • A name often provides an indication of its bearer’s cultural, ethnic and religious affinity in the real world (Mateos et al 2011), as well as the place in which he or she probably lives (Cheshire and Longley 2012). The first part of this presentation will review our use of names to characterise people and places in over 25 countries worldwide. The work is seen as contributing to the improved specification of geodemographic indicators at a range of spatial and temporal scales.
 • The second part of the presentation considers whether and how tokens of virtual identity can be linked to the probable characteristics of people and places. Wider implications for the use of ‘big data’ pertaining to virtual activities are outlined and assessed.
 • Cheshire J A, Longley P A 2012. Identifying spatial concentrations of surnames. International Journal of Geographic Information Science, in press.
 • Mateos, P, Longley P A, O’Sullivan D 2011. Ethnicity and population structure in personal naming networks. PLoS ONE (Public Library of Science), 6(9) e22943, 1-12.
 • Vstup volný, angličtina.
 • Úterý 16:30 – 19:00

Analysis of crime using CrimeSta (Dr. Igor Ivan, Institute of Geoinformatics, Technical University of Ostrava)

 • CrimeStat is a spatial statistics program for the analysis of crime incident locations, developed by Ned Levine and Associates under the direction of Ned Levine. This seminar is focused on presentation and demonstration of various basic and more advanced tools provided by the CrimeStat. In the first part of the seminar, the participants will try to describe the spatial distribution of provided data (mean centres, standard deviational ellipse, spatial autocorrelation, Ripley’s K statistic etc.). In the second part of the seminar we will use various of tools for spatial modelling of crime, mainly the kernel density estimation but also others.
 • 900 Kč, v angličtině (v případě, že s zúčastní pouze účastníci, kteří rozumí česky, bude jednacím jazykem čeština)
 • Středa 13-16

Úvod do Oracle Locator (Dr. Karel Janečka, ZČU)

 • Cílem semináře je přiblížit účastníkům technologii Oracle Locator a nastínit její možnosti pro správu prostorových dat. Oracle Locator je nadstavba databázového systému Oracle pro správu prostorových dat. Účastníci si během semináře prakticky vyzkouší použití objektového datového typu SDO_GEOMETRY pro uložení vícerozměrných prostorových dat, vytvoření a použití prostorového indexu či základní dostupné prostorové operátory. Pozornost bude rovněž věnována načtení existujících dat z formátu shapefile. Výhodou technologie Oracle Locator je skutečnost, že je standardní součástí Oracle XE, což je volně stažitelná verze databázového systému Oracle.
 • Požadované znalosti: Vhodná je základní znalost jazyka SQL a relačních databázových systémů.
 • 900 Kč, v angličtině (v případě, že s zúčastní pouze účastníci, kteří rozumí česky, bude jednacím jazykem čeština)
 • Pondělí 9-12

Sensing the City: Mapping and Analysing London’s Population Data Flows (Dr. James Cheshire, Department of Geography, University College London)

 • The presentation will outline some of the ways in which researchers at the UCL Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) are collecting, analysing and visualising the unprecedented volumes of data pertaining to urban areas. Within CASA such data have been applied to anything from mapping people’s happiness through to their movements on Boris Bikes and the London Underground. Such research has many applications beyond its traditional audience of planners and geographers and it is hoped that this talk will generate some new perspectives.
 • Vstup volný, angličtina
 • Středa 9:30-11:00.

Sightseeing tour Ostrava (i.e. industrial heritage and architecture, new city centre)

 • This sightseeing tour has its start in Poruba, this part of the city was built during the 50s and it is a typical case of socialistic realism. The next stop will be in former German part of the region in the north west part just behind the borders of Ostrava. We will visit also socially problematic localities in the part of Ostrava called Privoz. Former representative part of the city changed its face during last decades. Next stop will be close to one of many areas with typical houses for miners in local mines. We will also see that Ostrava is still partly industrial city with heavy industry. The new city centre will be also one part of our journey as well close industrial heritage of former mine and blast furnaces in Vitkovice. On of the last stops will be in the south part of the city with the biggest population density and typical prefabricated housing blocks. We will finish our journey again in Poruba.
 • 200 Kč, angličtina
 • Map
 • Středa 9-13

Exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje

 • Popis
 • 200 Kč, čeština
 • Středa 12:00-15:00

Národní dopravní informační a řídicí centrum (NDIC)

 • Program: pro účastníky exkurze je připravena přednáška zástupce NDIC a prohlídka provozu NDIC, které řídí dopravu na dálnicích v ČR prostřednictvím telematických aplikací.
 • 200 Kč, čeština
 • Pondělí 9:00-12:00