Software Bentley Systems

UDÁLOSTI

Konference GIS Esri: Milníky a výročí

Začátek listopadu není jen obdobím poklesu teplot a zvýšených srážkových úhrnů, ale i časem tradiční konference GIS ESRI. Letošní devatenáctý ročník se konal ve dnech 3. a 4. listopadu v prostorách Kongresového centra v Praze.
Acronis Cyber Protect Home Office

Začátek listopadu není jen obdobím poklesu teplot a zvýšených srážkových úhrnů, ale i časem tradiční konference GIS ESRI. Devatenáctý ročník se konal ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v prostorách Kongresového centra v Praze.

I přes číslovku devatenáct v názvu se konference nesla ve znamení jubilea a vzpomínání, pořádající společnost ARCDATA PRAHA totiž slavila dvacet let od založení. Vzpomínkám na cestu, po které musela geoinformatika u nás v uplynulých dvou dekádách ujít, byla poprvé věnován celý blok přednášek ve druhém dni konference.

Nevyhnuli se jim ani řečníci v úvodním bloku, který po zahájení ředitele pořádající společnosti Petra Seidla otevřel náčelník Geografické služby Armády ČR Pavel Skála. Ve svém příspěvku připomenul devadesátiletou historii vojenské zeměpisné služby na našem území a pozval přítomné na prohlídku zbrusu nové druhé generace mobilní soupravy geografického zabezpečení (SGEOB), která budila pozornost před vstupem do Kongresového centra.

SGEOB

Zásadním rozdílem Soupravy geografického zabezpečení brigádní proti první generaci, jež nesla označení SOUMOP (Mobilní souprava geografického zabezpečení – více v GeoBusinessu 09/2009) a využívá ji Provinční rekonstrukční tým v afghánském Lógaru (PRT Lógar), je přesun ze samostatných kontejnerů na podvozky vojenských tater.

„Tato souprava je určená k použití jen na území České republiky. Například SOUMOP v PRT Lógar má obdobné vybavení a liší se jen umístěním v kontejnerech. Fungují tedy podobně a konkrétně v Lógaru slouží k mapování, které nelze v Afghánistánu kvůli krizové situaci provádět přímo v terénu. Máme tedy k dispozici satelitní snímky, topografické mapy vytvořené nad snímkem a snažíme se v rámci PRT mapy zdokonalovat a sbírat aktuální údaje. Každý den vyjíždějí do terénu naše jednotky a pomocí GPS a fotoaparátu sbírají data například o průjezdnosti cest či kritických bodech a překážkách. Aktualizované údaje poskytujeme zpět jednotkám, které vyjíždějí do terénu,“ vysvětlil Dušan Bortl z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.

Mezi hlavními řečníky byli ještě Danuše Svobodová ze Zeměměřického úřadu, Radim Tolasz s Janem Pretelem z Českého hydrometeorologického úřadu Martin Wagner z IBM, který představil projekt Chytřejší město/Chytřejší planeta v kontextu GIS.

GIS pro každého

Letošní konference posunula hranici počtu registrovaných účastníků na 850. Po obědě měli možnost v největším sále vyslechnout novinky u Esri z úst odborníků mateřské firmy i z Arcdata Praha.

Pokud vloni na stejném místě předvídal Petr Seidl u tehdy plánované verze ArcGIS 9.4 nástup GIS na web, letos se to stalo realitou, celá konference se totiž nesla v duchu cloud-computingu a integrace jednotlivých produktů ze strany ESRI, přičemž veřejně dostupný mapový portál ArcGIS.com je jednou z hlavních komponent tohoto “ekosystému”.

Pomocí ArcGIS.com můžete publikovat vytvořené mapy, nástroje nebo celé webové aplikace. Server může hostovat soubory vytvořené v desktopové aplikaci nebo jej lze propojit s ArcGIS Server. Tato možnost byla na workshopu Bernie Szukalskiho z Esri živě představena.

Dále byla ukázána tvorba vlastního mapového „mashupu” pomocí dostupných zveřejněných map a nástrojů, ve kterých lze vyhledávat. To vše lze uskutečnit přímo přes webový prohlížeč v prostředí aplikace ArcGIS.com.

Přestože jsou to pokročilé nástroje, práce s nimi vypadá jednoduše a intuitivně. Překážkou pro větší použití v Česku pro projekty velkých měřítek jsou prozatím málo podrobné podkladové mapy, tzv. „basemaps“.

ArcGIS 10

Další blok byl věnován novinkám v technologii Esri ArcGIS 10 prezentovaných odborníky ARCDATA PRAHA.

„ArcGIS 10 je vnímán jako milník a přelomová verze a to nejen množstvím nejrůznějších funkcí, ale především v novém přístupu, kterým se chce ubírat. Vyznačuje se snahou v rámci jednoho systému skloubit požadavek na rozsáhlou funkčnost a zároveň jednoduchost používání systému. To jsou dvě věci, které jsou trochu proti sobě. Chceme novou funkcionalitu, ale zároveň nechceme být přehlceni složitostí obsluhy systému. Pojem inteligentní mapa vyjadřuje snahu tuto rozsáhlou funkčnost skrýt do pozadí tak, že koncoví uživatelé z této funkčnosti sice těží, ale nejsou jí bezprostředně nuceni se zaobírat a nejsou jí obtěžováni, pokud nechtějí,“ vysvětloval Radek Kuttelwascher.

Nová verze ArcGIS přináší vedle inovací ve funkcích a vlastnostech také novinky v dokumentaci, školení či licencování.

Při předvádění novinek zaujala i taková drobnost jako je rychlost zobrazení, kdy by u rozsáhlých rastrových podkladů mělo odpadnout čekání na pomalé překreslování, jež provázelo uživatele v minulých verzích.

Mezi dalšími změnami je například inovovaný přístup k editaci dat pomocí editačních šablon, jednodušší by měla být i práce s tabulkami, funkce spjaté s analýzami rastrových dat byly sdruženy do samostatného okna Image Analysis Window a k přehledné organizaci práce na větších odděleních vznikl Workflow Manager.

Správa inženýrských sítí

V pozdním odpoledni se rozprostřel program i do ostatních sálů.

V bloku věnovaném Správě inženýrských sítí hovořil Andrew Bennet, viceprezident pro energii a utility společnosti Telvent o inteligentních sítích. V současném modelu distribučních sítí nemají distribuční společnosti stoprocentní kontrolu nad dodávkou a v některých případech nejsou schopny identifikovat výpadky.

Cílem je tedy zavést do utilit fungující kontrolní systémy a ty by měly přinést inteligentní sítě. „Naším hlavním cílem je zlepšit efektivitu a spolehlivost distribučních sítí. Investice v inteligentních sítích probíhají ve čtyřech oblastech – zlepšování správy zdrojů, které máme k dispozici. Současný systém totiž nebyl navržen tak, aby bral elektřinu z několika různých zdrojů, většinou byl napojen na velkou uhelnou elektrárnu. Další velkou oblastí je provozní efektivita. Třetí oblast je patrně důležitější v Severní Americe, protože spolehlivost v dodávkách je nízká kvůli obrovským vzdálenostem a nestálému počasí. V České republice je spolehlivost obrovská ve srovnání s velkou částí zbytku světa. Jak tedy zvýšit spolehlivost? Čtvrtá oblast je nejkontroverznější a hovoří o větší kontrole na straně zákazníka pomocí chytrých elektroměrů, který mi měří cenu energie v reálném čase a umožňuje mi změnit své návyky,“ vysvětlil Andrew Bennet a dodal: „Jak se vyhnout duplicitním sítím a dostat se k jedné inteligentní síti? Musíme uvažovat o tom, jak na každodenní bázi sbírat data, pracovat s daty, zpracovávat data a nejsystematičtější utilitou je GIS.“

Zároveň připomněl loňský výpadek v USA, který způsobil ztrátu 52 miliard dolarů. V souvislosti s tím už nevypadají investice do Smart Grid jako příliš vysoké.

Geoinformační politika a podceňování INSPIRE

Veřejná správa a eGovernment jsou oblasti, které hýbou děním na české i slovenské geoinformační scéně, na konferenci jim byly vyhrazeny tři bloky.

Již ten první, středeční, byl nabitý nejen počtem posluchačů, ale zejména množstvím informací.  Eva Kubátová v úvodu představila nově vzniklou aktivitu Ministerstva vnitra s názvem Politika státu v oblasti prostorových dat.

Státní prostorová politika by mohla být do budoucna příslibem pro lepší a snadnější koordinaci dění kolem prostorových dat. O novinkách v aktivitě s názvem DMVS, která je momentálně asi nejvíce ve středu dění, informoval Ivo Skrášek ze Zlínského kraje společně s Petrem Pavlincem z kraje Vysočina.

Naprostá většina krajů má za sebou studii proveditelnosti, které však na svoji realizaci teprve čekají. Prezentující upozornili na zajímavý fakt, že s ohledem na blížící se plánované termíny se také může stát, že na některé kraje nezbude kvalitní zpracovatel. Upozorněno bylo také na nedostatečné ukotvení v legislativě a na chybějící národní geoinformační politiku.

O praktické realizaci projektu OneGeology, který harmonizoval a sjednotil geologická data napříč Evropou v souladu se směrnicí INSPIRE informoval Robert Tomas z České geologické služby.

Eva Pauknerová na základě svých zkušeností z působení v Joint Research Institute v italské Ispře upozornila na dlouhodobé podceňování směrnice INSPIRE v České republice.

Poměrně ze široka, avšak velmi poutavě, hodnotil Jiří Hradec (CENIA) význam geoinformatiky na všech důležitých úrovních. Upozornil nejen na důležitost státní geoinformační politiky, ale také na nutnost přemýšlení, k čemu všemu a jak bude sloužit.

ENVI

Tradičně má na konferenci GIS Esri svůj prostor také rastrový GIS, kde se představují novinky z oblasti družicových dat i nástrojů pro jejich zpracování.

Lucie Patková společně s Anne-Cecile Capel představily novou verzi ENVI 4.8 a ENVI EX 2.0 jako další krok ve spojení ENVI s ArcGIS. Jeho výsledkem je integrace základních nástrojů pro zpracování rastrů do souboru nástrojů Image Analysis v prostředí ArcGIS, ale také sada nástrojů ENVI Toolbox. Ke shlédnutí bylo také nové uživatelské prostředí ENVI 5.0, jež by mělo přijít na trh v průběhu příštího roku.

Je to o vás

Letošní konference GIS Esri posunula hranici registrovaných účastníků na 845 a splnila očekávání – předvedla novinky a ukázala směr, kterým se geografické informační systémy v nejbližší budoucnosti vydají. To vše jsou však jen nástroje, které zůstávají v rukou lidí a bude na nich, jak je dokáží využít, jak ostatně zmínil ve své zdravici účastníkům konference zakladatel firmy Esri Jack Dangermond: „Je to o vás, o vaší práci a vašem odhodlání, oddání této práci, nadšení a zájmu o tuto oblast.“

Fotografie

[nggallery id=1]


Reportáž připravili: Miloslav Jančík, Jaroslav Burian, Ondřej Růžička

Fotografie: Miloslav Jančík


/* ]]> */