Sleva na software ProGEO

KRÁTCE

Geosociální sítě aneb ze štamgasta starostou

geosocsite-200x150

Když potřebujete zjistit, v které restauraci jsou vaši známí, píšete SMS zprávy a voláte? Ihned po příchodu do sportovního centra nevytahujete mobil a nelogujete svoji návštěvu? Když vám někdo řekne, že je starostou v kavárně, klepete si na čelo? V tom případě jste zřejmě nepodlehli geosociálním sítím, případně jste o nich zatím neslyšeli.

Vznik a princip

Sociální sítě na internetu se stávají běžnou součástí života stejně jako televize nebo mobilní telefon. Pojmy Facebook a Twitter slýcháme denně ze všech stran včetně televize a rozhlasu a definitivně tyto služby překročily hranici světa počítačových nadšenců a směle se šíří mezi všechny vrstvy populace. Facebook nedávno ohlásil překročení půl miliardy aktivních uživatelů, což ostatně hovoří za vše.

Stará geoinformatická pravda říká, že k většině informací lze přiřadit prostorovou složku. Aplikujeme-li tuto pravdu na sociální síť, logicky vznikne síť geosociální. Několik takových projektů již vzniklo a v poslední době zažívají velký rozmach.
Za ryze geosociální síť můžeme považovat tu, kde je hlavními předávanými daty právě prostorová složka informace. Největšími zástupci v tomto odvětví jsou FoursquareGowalla. Princip fungování mají dost podobný. Někdy jsou tyto dvě služby nazývány také jako geolokační hry a občas se setkáte s nadsázkou, že je to Geocaching 2.0. Oproti hře Geocaching však nehledáte krabičky, ale zakládáte tzv. venues, resp. spoty, vztažené k reálným místům. Ty jsou tříděny do kategorií jako restaurace, kavárny, sportovní areály, knihovny nebo třeba tramvajové zastávky. Uživatel při příchodu na takové místo provede připojení, tzv. check-in (většinou pomocí aplikace v mobilním telefonu). Kdo má na daném místě nejvíce návštěv, se automaticky stává starostou (anglicky „mayor“). Prvek hry a motivace spočívá také v získávání virtuálních odznáčků, které se přiřazují k profilu uživatele. Odznáčků je spousta a přibývají za různý objem či posloupnost logování. Například při návštěvě tělocvičny desetkrát během měsíce získáváte odznáček „Gym Rat“ (toto platí pro Foursquare).

Důležitým prvkem jsou vazby mezi uživateli. Zde se uplatňuje stejné schéma jako například u Facebooku. Uživatelé služby se mohou stát přáteli a jsou poté navzájem informováni, kde se právě nacházejí. Jednotlivá připojení k místům si mohou vzájemně komentovat. Počínání na geosociálních sítích lze lehce propojit i s účty na Facebooku či Twitteru. Každý check-in se díky tomu může automaticky objevit ve statutu přihlášeného uživatele přímo v těchto službách.

Technické předpoklady

Strmý nárůst uživatelů geosociálních sítí jde ruku v ruce se zvyšujícím se tržním podílem tzv. chytrých telefonů. Ty mají všechny předpoklady pro správné fungování těchto služeb. Jde o určení polohy (ať už pomocí GPS, okolních WiFi routerů nebo vysílačů mobilní sítě) pro nabídnutí okolních míst. Důležitý je také mobilní připojení k internetu, který je nezbytný, protože veškeré dění mezi uživateli probíhá online prostřednictvím serverů konkrétní služby. Nemůžete se tak zpětně přihlásit k danému místu až po příchodu domů.

Aplikace Foursquare i Gowalla jsou dostupné pro mobilní operační systémy iOS (iPhone), Android, BlackBerry a Palm. Jejich výhodou je integrace do telefonu a větší možnosti nastavení. Výhodou jsou také notifikace o blízkém připojení se přátel, které vám mohou přicházet podobně jako SMS zprávy.

Uživatelé ostatních mobilních operačních systémů přesto nemají tyto služby úplně zapovězeny. Na systémech Windows Mobile či Symbian lze pomocí prohlížeče navštívit mobilní verze stránek jednotlivých služeb a check-in provést přes ně. Foursquare nabízí možnost manuálního zadání místa, na kterém se nacházíte. Gowalla však jako ochranu před neoprávněnými logy požaduje, aby byl uživatel v blízkosti požadovaného spotu. Proto zde můžete provést check-in na mobilní verzi stránek pouze prostřednictvím prohlížečů, které podporují určení polohy (to je dnes součástí specifikace jazyka HTML 5). Takovým prohlížečem je například Opera Mobile od verze 10.1, která existuje pro Windows Mobile i Symbian.

Geoslužeb je více

Foursquare a Gowall nejsou jedinými provozovately geosociálních sítí. Jednotlivé služby se odlišují principem fungování i lokálním rozšířením. Například sítě Loopt a Brightkite pracují na velice podobném principu jako Foursquare, ale v Evropě nejsou téměř vůbec rozšířené, na rozdíl od některých amerických oblastí, kde jsou využívanější než kterékoliv jiné služby. Přehled služeb naleznete na následujících stránkách GeoBusinessu.

Do geoslužeb a geosociálních sítí zapadá rovněž projekt Latitude společnosti Google. Ten pracuje na jednoduchém principu aktualizace polohy přátel, kteří službu používají a povolí si navzájem nahlédnutí do svého soukromí. Poloha uživatele není vázána na konkrétní místa jako jsou například kavárny, ale odesílají se konkrétní souřadnice, na kterých se nacházíte. Uživatel se tedy nestará o aktualizaci své polohy, ta je odesílána mobilní aplikací automaticky na servery společnosti Google. Aktualizovat polohu lze také z klasického počítače výběrem místa na portálu Google Maps. Výhodou této služby je možnost použití existujícího Google účtu. Google Latitude také disponuje určitou ochranou, která dovoluje zavést záměrnou chybu v určení polohy a sdílet například pouze město, ve kterém se nacházíte místo konkrétní adresy. Bonusem, který Google nedávno přidal do Latitude, je zobrazení historie, která dovoluje zpětné procházení vašeho výskytu v prostoru a zobrazení jednoduché statistiky. Historie je implicitně vypnutá a je dostupná pouze danému uživateli – nemůžete ji tedy sdílet s ostatními.

Prvek prostorového určení nabízí také oblíbený mikroblogovací systém Twitter. U něj je to ovšem pouhé přidání prostorového určení, tzv. geotagu, ke konkrétnímu „twítu“, krátké zprávě do délky 140 znaků. Hlavní informační hodnotu má v tomto případě zpráva a geo-složka je pouze doplňkem. Zprávičky obsahující geotag pak pomáhají k lepšímu hledání informací („twíty kolem mě“) případně jako zdroj dat pro mapy a statistiky.

Přínosy a možnosti používání

Řada potencionálních uživatelů možná nevidí důvod, proč by měla používat geosociální sítě jako je Gowalla či Foursquare.

Uveďme tedy některé z nich:
• Získáte přehled, kde jsou vaši přátelé a pomůžete tak „náhodnému“ setkání nebo se mu naopak vyhnete.
• Doporučení míst, známých i neznámých. Uživatelé služby k jednotlivým místům přidávají svoje tipy. Například ověřená jídla v restauracích, výstavy v muzeích a podobně.
• Je to jako videohra v reálném světě. Za jednotlivé návštěvy získáváte body a výše zmíněné odznáčky. A být „starostou“ v oblíbené hospůdce taky může potěšit.
• Mnozí uživatelé přiznávají, že po zaregistrování se začali více chodit mezi lidi a navštěvovat kulturní akce.

Samozřejmě se najdou i důvody, proč tyto služby nevyužívat. Jde o určitou ztrátu soukromí a ohrožení bezpečnosti (viz rámeček Pozor na bezpečnost). Záleží na každém jednotlivci, aby zvážil veškerá pro a proti a sám se rozhodl.

Roste také význam geosociálních sítí jako na prostředku firemního marketingu. Ten, ač se nedá aplikovat na globální úrovni, může být velmi efektivní právě na úrovni lokální. Jedním způsobem, jak pomocí Foursquare propagovat svůj podnik, je přihlásit se jako majitel daného místa, čímž se zpřístupní administrátorská práva a možnosti zadávat speciální akce, jako je třeba sleva při každém pátém přihlášení uživatele, pití pro „starostu“ zdarma… Tyto nabídky se uživatelům automaticky zobrazují při návštěvě daného místa. Tipů, jak využívat právě Foursquare pro marketing, je více. Pro zájemce o tuto problematiku doporučujeme záznam přednášky Martina Hassmana z letošní akce s názvem BarCamp Brno 2010.

Zdroj informací

Již jsme zmínili, že geosociální síť může být zdrojem informací – jde o tipy, které uživatelé přidávají k jednotlivým místům. Existuje však více možností získávání informací. Při každém přihlášení můžete připojit k němu zprávu, tzv. shout. To není dlouhodobý tip, ale spíš ekvivalent statusových zpráv z Twitteru či Facebooku, která u místa nezůstává. Tyto zprávy se zobrazí pouze přátelům. Je to zároveň možný způsob, jak upozornit na jednorázové aktuální události nebo jen komentovat či upřesnit samotné přihlášení. Asi nejznámější případ využití takové zprávy souvisí s nedávnou evakuací Times Square v New Yorku. Deník The Wall Street Journal informoval o aktuální evakuaci náměstí právě pomocí krátké zprávy, která se vzápětí zobrazila všem, co tento deník na Foursquare sledují. Přenos informace k velkému množství lidí byl tak velmi rychlý.

Zde je třeba zmínit, že Foursquare nabízí zvláštní typ účtu, který je tzv. jednosměrný. Zprávy a aktivity takového účtu se zobrazují jeho fanouškům, naopak však nikoliv. Tento účet využívají právě zpravodajské servery a známé osobnosti, například guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger. O tento typ účtu však musíte individuálně požádat provozovatele služby.

Každého geoinformatika jistě napadne možnost získaná data využít pro různé analýzy či vizualizace. V tomto ohledu jsou možnosti poněkud omezené, což je pochopitelné, protože jde o osobní data jednotlivých uživatelů služby. Jisté možnosti však existují. Konkrétně Foursquare nabízí API a zpřístupňuje tak programátorům některá data pro využití v dalších aplikacích.

Jaká bude budoucnost?

Řada prognóz hovoří o službách, založených na poloze (LBS, location based services) a konkrétně o geosociálních sítích jako o velké příležitosti a novém směru vývoje internetu a mobilních služeb. Na druhé straně se objevují hlasy, které tvrdí, že se tyto služby nacházejí pouze na vrcholu krátkodobé popularity a zájem o ně brzy opadne.

Vše bude záviset na několika faktorech. Hlavně na zájmu uživatelů tyto služby používat. Rozhodně nelze očekávat počty uživatelů jako má Facebook nebo Twitter, protože sdílení aktuální polohy je o řád citlivější informace než fotografie z dovolené. Potenciál růstu tu však je. Ostatně dokazují to rovněž prudce rostoucí počty uživatelů. Dalším faktorem bude také schopnost adaptace společností a podnikatelů na nové marketingové médium. V tomto ohledu je již dnes znatelný rozdíl mezi USA a Evropou, potažmo ČR.

V neposlední řadě bude také záležet na spuštění dalších služeb či přidání geolokačních funkcí do těch stávajících. Velkým hráčem na tomto poli by se mohla stát společnost Google, u kterého se stále intenzivněji spekuluje o spuštění služby jako je Foursquare či Gowalla. Poslední odhady tipují integraci se službou Google Places.

Nedávné dny přinesly zprávu, že největší sociální síť světa Facebook spustila službu Facebook Places, která nabízí podobné možnosti jako Foursquare. Přihlašování na jednotlivých místech je propojeno se zprávou na „zdi“ uživatele. Prozatím je služba dostupná pouze v USA a jen prostřednictvím mobilního telefonu. Rozšíření do zbytku světa na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Služba nabízí i své API, takže je možná také propojení s aplikacemi a dalšími službami (třeba i Foursquare). Facebook Places je nová a uživateli zatím neprověřená služba a bude zajímavé sledovat, jak zamíchá kartami v oblasti geosociálních sítí. Naštěstí je vývoj v této oblasti tak rychlý, že na tyto události určitě nebudeme dlouho čekat.

Poznámka redakce: Tuto reportáž jsme publikovali v tištěném GeoBusinessu 9/2010.

Pokud máte GeoBusiness rádi, tak si jej prosím předplaťte.

/* ]]> */