KRÁTCE

Referáty o GeoInfoStrategii (seminář Nemoforum)

geoinfostrategie-seminar-nemoforum-program-casopis-geobusiness-w1200

Koncem dubna 2017 se v Praze konal seminář sdružení Nemoforum. Všechny referáty byly věnovány dosavadnímu vývoji projektu GeoInfoStrategie.

Seminář sdružení Nemoforum, věnovaný GeoInfoStrategii, se konal 26. dubna 2017 v prostorách ČÚZK v Praze.

 • Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie (Kateřina Konečná – Ministerstvo vnitra) Prezentace
 • Dosavadní spolupráce TA ČR v procesu implementace GeoInfoStrategie (Pavel Slípek – Technologická agentura ČR) Prezentace
 • Program BETA flexibilní podpora výzkumu za podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o státní podpoře VaVaI (Martin Bunček – Technologická agentura ČR) Prezentace
 • Metoda vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací (Radek Fiala – Západočeská univerzita v Plzni) Prezentace
 • Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací (Jiří Horák – VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky) Prezentace
 • Vypracování certifikované metodiky pro publikování informací ve formě otevřených dat (Karel Charvát – HSRS) Prezentace
 • Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty
  (Jiří Kvapil – CENIA) Prezentace
 • Inovace základní báze geografických dat (ZABAGED) (Petr Kubíček – Masarykova univerzita v Brně) Prezentace
 • Model financování datového fondu klíčových prostorových informací (Karel Charvát – České centrum pro vědu a společnost) Prezentace
[zdroj Nemoforum]