GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Pozvánka na seminář

Český svaz geodetů a kartografů pořádá jednodenní seminář, věnovaný nasazení geodézie ve stavebnictví a průmyslu.

Komu by se účast na akci mohla hodit?

 • úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům (ÚOZI) působícím ve výstavbě
 • autorizovaným osobám (AO) ČKAIT
 • specialistům zabývajících se měřením v oblasti geometrické přesnosti staveb
 • specialistům v oblasti posuzování jakosti staveb
 • účastníkům výstavby – investorům, projektantům, zhotovitelům, stavebním dozorům, přípravářům staveb, specialistům inženýringu staveb, stavebním společnostem
 • podnikatelům v oblasti zeměměřictví i stavebnictví

Součástí semináře je výstava měřící geodetické techniky využívané ve stavebnictví. Zájemci mohou prezentovat formou reklamních panelů produkty své firmy s tématikou inženýrské geodézie.

Témata referátů

9:30 – 10:40     1. blok přednášek – aktuální problémy IG

 • Jiří Bureš (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů)
  Činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK
 • Radomír Havlíček (Správa železniční dopravní cesty, s.o.)
  Role železniční geodézie v procesu majetkoprávní transformace české železnice
 • Václav Šanda (Gefos a.s.)
  Geodézie versus Inženýrská geodézie a fetiš souřadnic
 • Diskuse

Přestávka     10:40 – 11:00

11:00 – 12:40      2. blok přednášek – legislativa, dokumentace

 • Jiří Doležal (Česká společnost pro stavební právo)
  K „velké“ novele stavebního zákona
 • Štefan Lukáč (STU v Bratislave)
  Legislatívne a technické podmienky na výkon geodetických a kartografických činností v oblasti inžinierskej geodézie na Slovensku
 • Petr Blažek (Hrdlička s.r.o.)
  e-Utility Report – služba pro podání žádosti o vyjádření k inženýrským sítím
 • Diskuse
 • FIREMNÍ PREZENTACE

POLEDNÍ PŘESTÁVKA     12:40 – 13:15

13:15 – 14:25      3. blok přednášek – speciální měření

 • Peter Kyrinovič, Martin Kršiak (STU v Bratislave)
  Testovanie nivelačného prístroja TRIMBLE DINI 12T a nivelačných lát s umelým osvetlením
 • Marek Fraštia (STU v Bratislave), Marián Plakinger, Jozef Beck (Hornonitrianske bane Prievidza a. s.)
  Monitoring poddolovaného územia UAV technológiou Gatewing X100
 • Tomáš Křemen, Václav Smítka (ČVUT v Praze)
  Měření dynamických deformací vnějšího pláště konstrukce při požární zkoušce (TLS)
 • Diskuse

PŘESTÁVKA     14:25 – 14:45

14:45 – 16:00      4. blok přednášek – měření deformací konstrukcí

 • Rostislav Dandoš, Hana Staňková (VŠB TU Ostrava)
  Analýza metod pro sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47
 • Rudolf Urban, Martin Štroner, Lukáš Vráblík, Zdeněk Matouš (ČVUT v Praze)
  Měření průhybové čáry na mostě Generála Chábery v Litoměřicích
 • Marek Hořejš, Marek Chlup (Brněnské komunikace a.s.), Jiří Bureš (VUT v Brně)
  Geodetický monitoring stavby retenční nádrže Jeneweinova v Brně
 • Moderovaná diskuse

16:00 Závěr

Vstup na seminář je placený, více o platbách na stránkách ČSGK.

/* ]]> */