Studujete doktorské studium? Zajímá vás, jaké projekty se dělají na vysokých školách? Pak byste měli jet začátkem května do Zvolenu na obnovené setkání doktorandů.

Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku Vás pozývajú na 7. ročník Fóra mladých geoinformatikov 2013, ktoré sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene dňa 3. mája 2013 o 9:00 hod. Pripravované podujatie je zamerané na prezentáciu prác interných a externých študentov doktorandského štúdia v Českej a Slovenskej republike, ktorí sa vo svojich prácach zaoberajú priamo teóriou geoinformatiky alebo jej aplikáciou do jednotlivých oblastí spoločenského života. Odborným garantom konferencie je prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Do 15. 3. je potrebné zaslať predbežné prihlášky na konferenciu a prihlášky príspevkov vrátane abstraktu (max. 500 znakov). Keďže príspevky budú zverejnené v recenzovanom zborníku, je potrebné ich zaslať na adresu fmg@tuzvo.sk najneskôr do 31. 3. 2013. V rámci Fóra mladých geoinformatikov 2013 sa bude konať aj prezentácia 3D virtuálnej jaskyne v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Loňský ročník setkání se nekonal. Proto se Zuzana Michnová, která v roce 2012 nastoupila na Technické univerzitě ve Zvolenu na doktorandské studium, rozhodla společně s kolegou Martinem Mokrošem setkání obnovit.