KARTOGRAFIE

Pro mapy světa můžete používat nové kartografické zobrazení

kartografické zobrazení Equal Earth / GeoBusiness

Autoři Bernhard Jenny, Bojan Šavrič a Tom Patterson představili nové ekvivaletní kartografické zobrazení pro mapy světa. Tým autorů se dlouhodobě zabývá návrhem, analýzou a vizualizací kartografických zobrazení s využitím současných technologií. Příkladem jejich práce jsou například software Flex Projector nebo Projection Wizard.

Nové kartografické zobrazení nazvali Equal Earth map projection. Pro návrh zobrazení mapy světa je důležité stanovit několik základních parametrů. Zejména jde o výsledný tvar zobrazení celé Země, zobrazení zeměpisné sítě a vlastnosti z hlediska kartografických zkreslení. Autoři se snažili vytvořit vizuálně pěkné zobrazení, které zachovává plochy (je ekvivalentní), rovnoběžky jsou zobrazeny jako rovnoběžné úsečky (včetně zobrazení pólů) a poledníky rozdělují rovnoběžky vždy rovnoměrně v celé jejich délce. Jedná se tedy o nepravé válcové ekvivalentní zobrazení.

Z matematického hlediska je zobrazení popsáno poměrně složitými zobrazovacími rovnicemi, ve kterých se vyskytují empiricky určené konstanty. Tento přístup nejvíce připomíná dnes hojně využívané Robinsonovo zobrazení, které například používá společnost Kartografie Praha ve svém Školním atlase světa. Oproti Robinsonovu zobrazení přidává nové zobrazení ekvivalenci. Je tak zajímavou alternativou k ostatním nepravým válcovým ekvivalentním zobrazením (Mollweidovo, Eckertovo IV) nebo modifikovaným azimutálním ekvivalentním zobrazením (Wagnerovo VII, Hammerovo) používaným zejména pro politické mapy světa.

Nové zobrazení, které bylo představeno začátkem srpna 2018, si poměrně brzy našlo cestu do knihovny parametrů kartografických zobrazení v softwaru PROJ.4 (verze v polovině září) a ve svých vizualizacích jej nově využívá agentura NASA nebo firma Esri, producent softwaru ArcGIS.

ukázka mapy světa v zobrazení Equal Earth, ilu archiv NASA / GeoBusiness
Ukázka využití kartografického zobrazení Equal Earth ve vizualizaci agentury NASA / ilustrace archiv NASA

Do budoucna tedy můžeme očekávat jeho zařazení do knihoven kartografických zobrazení ve všech hlavních GIS softwarech a jeho širší praktické využívání. Zobrazení se hodí zejména pro tematické mapy světa, kde je požadavkem nezkreslování ploch.

Článek o zobrazení vyšel v srpnovém vydání International Journal of Geographical Information Science a můžete si jej přečíst například na ResearchGate.

/ Jiří Cajthaml je kartograf, pracuje na katedře geomatiky na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

/* ]]> */