CAGI Digitální technická mapa

Digitální technická mapa ČR ve výstavbě

dtm-cr-ve-vystavbe-seminar-cagi-f

Česká asociace pro geoinformace pořádá bezplatný seminář, věnovaný problematice využití digitální technické mapy ČR ve výstavbě. Memorandum o spolupráci na DTM ČR podepsala celá řada institucí, které chtějí na tomto celostátním díle spolupracovat.

Seminář o DTM ČR se bude konat 10. dubna 2019 v Praze.

10:00 – 10:10 Úvod – Pavel Matějka, vedoucí odborné skupiny OS26 CAGI GeoInfoStrategie

10:10 – 11:20

Architektura DTM ČR – Jiří Čtyroký, vedoucí pracovní skupiny PPS Architektura DTM ČR, Pavel Matějka, zástupce CAGI v PPS Architektura DTM ČR

Pořízení a správa dat DTM ČR – Karel Vondráček, zástupce CAGI v PPS Finance DTM ČR

Enterprise Architektura DTM ČR – Tomáš Hrabík, člen OS26 CAGI GeoInfoStrategie

Digitalizace stavebního řízení za podpory BIM, zkušenosti z Finska – Leoš Svoboda, člen OS26 CAGI GeoInfoStrategie

11:20 – 11:40 Legislativa DTM ČR – Václav Čada, zástupce CAGI v PPS Legislativa DTM ČR

11:40 – 12:00 Finance DTM ČR – Karel Vondráček, zástupce CAGI v PPS Finance DTM ČR, Jiří Čtyroký, vedoucí pracovní skupiny PPS Architektura DTM ČR

Přihlášky a případná doplnění programu naleznete na webu České asociace pro geoinformace.

/* ]]> */