Pracovní seminář nazvaný Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti se bude konat v prostorách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Akci pořádá občanské sdružení Co po nás zbude.

Partner setkání je společnost T-MAPY. V pozvánce, která neobsahuje žádné detaily týkající se programu, je pouze uvedeno, že akci pořádá sdružení CNZ ve spolupráci s ČÚZK, MV ČR, kraji a dalšími partnery.

Seminář se bude konat 22. května 2014 (9.30 až 13.00 hod.) v konferenčním sále ČÚZK (Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8).

Naučili jsme se považovat důvěryhodnost a dlouhodobou péči o písemné dokumenty za část takzvané “digitální kontinuity”, ovšem občas zapomínáme na ty ostatní. Obrovskou množinu dat tvoří takzvaná “prostorová data/geodata”. V této oblasti se v uplynulém i letošním roce leccos dělo, děje a dít bude. Na workshopu se na tuto oblast podíváme z několika úhlů a budeme mít prostor diskutovat i o aktuálních otázkách a problémech.
Pořadatelé kvůli kapacitě sálu žádají o laskavost – registrujte se na adrese tajemnik@cnz.cz
Vstup na akci je zdarma.