Sleva na software ProGEO

KRÁTCE

BIM jako výzva, BIM jako vize (pozvánka na konferenci)

Proč českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce? Proč je ve vyspělých zemích u veřejných zakázek BIM povinně zaváděn? Proč by se BIM měl uplatnit  v českém stavebnictví? Na to by měla přinést odpovědi výroční konference BIM DAY.

Nedostatečná informační hodnota projektové dokumentace, plýtvání stavebními materiály, vícepráce jak na úrovni projektu, tak během výstavby samotné, v neposlední řadě pak vysoká uhlíková stopa většiny dnes realizovaných staveb, to je výčet zásadních problémů dnešního stavebnictví. Pomoci změnit tato vskutku nepříznivá čísla by mohla i nová metodika práce na principu informačního modelu budovy, která se skrývá za zkratkou BIM.

Kdy, kde, přihlášení:

  • čtvrtek 31. října 2013 od 9 do 17 hodin
  • Ballingův sál, Národní technická knihovna v Praze, Technická 6, Praha 6-Dejvice
  • Registrace pomocí elektronického formuláře

BIM: Projekce – Výstavba – Správa

Na výroční konferenci BIM DAY 2013 se představí přední zahraniční i domácí odborníci na problematiku zavádění metodiky BIM do stavební praxe. Hodnota informací roste s časem, i proto je jednou z hlavních myšlenek metodiky BIM práce s informace beze ztráty dat po celou dobu životnosti stavby. Od jejího návrhu, přes vyprojektování, výstavbu až po její správu.

Výroční konferencí BIM DAY 2013 navazuje Odborná rada pro BIM (CzBIM) na předchozí konference věnované problematice BIM. Ty postupně naznačily účastníkům možnosti zavádění BIM ve světě, zejména pak ve Velké Británii. Zároveň otevřely diskuzi nad možnostmi zavádění BIM v podmínkách ČR. Odborná rada pro BIM i nadále sleduje vývoj ve světě a také dění na domácí scéně.

BIM doma i ve světě

V první části programu se představí členové CzBIM se svými pilotními projekty, na kterých ukáží své první zkušenosti s metodikou BIM.

Mezi přednášejícími se představí zástupci těchto projekčních ateliérů: di5 architekti inženýři (www.di5.cz), EnergySim (www.energysim.eu), MS Architekti (www.msarchitekti.cz), FADW (www.fadw.cz). Jedna z prvních staveb v ČR vyprojektovaná metodikou BIM je nyní realizovaná firmou SKANSKA (www.skanska.cz) v Praze na Smíchově.

Prostor bude věnován rovněž problematice výuky BIM, kdy bude prezentován patrně jeden z prvních bakalářských projektů zpracovaných metodikou BIM. V neposlední řadě představíme činnost Odborné rady pro BIM a především její první pracovní skupiny pro BIM & Standardy a Legislativu.

V druhé části konference se představí zahraniční hosté, odborníci na zavádění BIM. Mezi hlavními řečníky se tak objeví architekt Ben Wallbank – BIM konzultant ze společnosti Smart BIM Solutions,  Richard Vertigan ze společnosti 4Project, oba z Velké Británie.

Mezi zahraničními řečníky se objeví Lutz Bettels ze společnosti Bentley Systems a zástupce německé sekce mezinárodní aliance BuildingSMART. Nebude chybět ani přednáška Marka Boutena z firmy DDS-CAD z Nizozemí, specialisty na BIM projektování  technických zařízení budov.

BIM z pohledu správce budov představí zástupce maďarské firmy VintoCON András Szigeti. Přednášky zahraničních řečníků uzavře profesor Stephen Lockley z univerzity Northumbria z Velké Británie.

Přijďte diskutovat o budoucnosti metodiky BIM

  • Proč BIM není součástí standardů výkonů a činností autorizovaných osob?
  • Proč BIM není (prozatím) součástí českých (lokalizovaných) norem?
  • Proč BIM není součástí zákona o zadávání veřejných zakázek?

O BIM (Building Information Modeling)

Zkratkou BIM je označována nová metodika práce založená na principu informačního modelu budovy. Zavádění této metodiky do stavebnictví je celosvětový trend, který zásadním způsobem mění dosavadní způsoby spolupráce napříč celým oborem. Je jisté, že BIM vyvolá nové požadavky na pracovní postupy, změní role i odpovědnosti jednotlivých účastníků ve stavebnictví. Od architektů a projektantů, přes dodavatele staveb až po investory a správce budov.

O Odborné radě pro BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví  od projekce přes výstavbu až po správu majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více evropských států.

Zakládajícími členy odborné rady pro BIM jsou Bentley Systems ČR, Centrum AdMaS, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o., Data Design System, FADW, SKANSKA.

Sponzorští členové – Hlavní partneři: Tekla, Centers Data

Kolektivní členové: di5 architekti inženýři, EnergySim, MS architekti,

Ve spolupráci: Envi A., Asociace pro rozvoj infrastruktury, ČAOK, IFMA CZ;

Strategičtí partneři: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Kabinet modelového projektování Fakulta architektury ČVUT v Praze, ČKAIT

/* ]]> */