KRÁTCE

6. Kartografický den – pozvánka a program

kartograficky-den

Při sestavení tematické mapy (nebo atlasu) spolu nezbytně spolupracují obvykle tři instituce, někdy pouze tři pracovníci: odborník daného tématu, tematický kartograf a technický pracovník pro výrobu mapy. Pořadí není náhodné. Odpovídá důležitosti a odpovědnosti za obsahové, geovizulizační a technologické zpracování mapy.

Připravované pracovní setkání kartografů v Olomouci se bude věnovat představám, požadavkům a spolupráci prvních dvou specializací, tj. fází tvorby mapy, která předchází vlastní výrobě map. Akce se uskuteční v pátek 24. února 2012.

Organizátoři zvou na pracovní setkání kartografů, které již šest let nese název “Kartografický den”. Seminář vždy pojednává o moderním pojetí tematického mapování v geovědních oborech. Zaměření letošního setkání je “Kartografie a krajina”.

Akci pořádá Česká geografická společnost, sekce Kartografie a geoinformatiky, Kartografická společnost České republiky, Česká asociace pro geoinformace, Katedra geoinformatiky PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

Místem konání je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (tř. Svobody 26, Olomouc 771 46 – aula, 1. patro).

Program

Akce se koná 24. února 2012.

 • 9.30 Zahájení
 • 9.30—12.00 Přednášky
  • Prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc., RNDr. Eva PAUDITŠOVÁ: Současné směry výzkumu krajiny a jeho výzvy pro tvorbu tematických map
  • Ing. Roman BUKÁČEK: Digitální mapy o krajině a životním prostředí, mapové služby CENIA
  • Prof. RNDr. Taťána HRNČIAROVÁ, CSc.: Atlas krajiny Slovenské republiky
  • RNDr. Peter MACKOVČIN, Ph.D., RNDr. Ladislav PLÁNKA, CSC., RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc.: Atlas krajiny České republiky
  • Ing. Lenka HÁJKOVÁ, Mgr. Aleš VÁVRA, RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ: Atlas fenologických poměrů Česka
 • 12.00—13.00 Diskuse
 • 13.00 Ukončení, oběd, odjezdy

Účastnický poplatek: 0,- Kč, tedy zdarma. Přijeďte poslouchat, diskutovat a nechat se inspirovat. Svoji účast nahlaste na kartograficky.den@seznam.cz

https://www.geoinformatics.upol.cz/ext/CGS/

 

/* ]]> */